English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Oznámenie ÚNMS SR o vydaných európskych normách a iných publikáciách CENELEC

Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR podľa zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii oznamuje, že Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike (CENELEC) vydal ďalej uvedené európske normy a iné publikácie. Do vydania STN preberajúcich uvedené normy sa s týmito európskymi normami a inými publikáciami v oficiálnych jazykových verziách môžu záujemcovia oboznámiť na adrese:

Infocentrum
Karloveská 63
Bratislava

Vydané európske normy a iné publikácie CENELEC
Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 4. 6. 2021