English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Oznámenie ÚNMS SR o vydaných európskych normách a iných publikáciách CEN

Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR v súlade so  zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii oznamuje, že Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) vydal ďalej uvedené európske normy a iné publikácie. Do vydania STN preberajúcich uvedené normy sa s týmito európskymi normami a inými publikáciami v oficiálnych jazykových verziách môžu záujemcovia oboznámiť na adrese:

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 4. 6. 2021