English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Víťaz súťaže 2013

Dňa  11.  novembra  2013  sa  uskutočnilo  vyhlásenie  výsledkov  súťaže  Top  manažéri  kvality  roka  2013.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ako koordinátor štátnej politiky kvality vyhlásil v roku 2013 jedenásty ročník súťaže Top manažéri kvality (ďalej „súťaž").

Cieľom súťaže je oceniť osobný podiel manažérov kvality v oblasti budovania a rozvoja systémov manažérstva kvality vo svojej organizácii, zviditeľniť výsledky ich práce a poukázať na ich význam pri rozvoji vlastnej organizácie.

Vyhlásenie výsledkov jedenásteho ročníka súťaže sa uskutočnilo pri príležitosti odovzdávania Národnej ceny SR za kvalitu 2013 v Historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky.

Slávnostný večer sa uskutočnil za účasti ministrov, štátnych tajomníkov veľvyslancov, rektorov slovenských univerzít a vysokých škôl a ďalších predstaviteľov podnikateľského sektora a verejnej správy.

Ocenenie Top manažér kvality roka 2013 získal:

  • Ján Závadský (PDF, 195,5 kB), manažér kvality Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 25. 11. 2013