English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Víťazi a ocenení 2000 – 2017

Víťazi a ocenení súťaže Národná cena SR za kvalitu za roky 2000 – 2017

Rok 2017
 
Víťaz súťaže podľa modelu CAF:

 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Rok 2016
 
Víťaz súťaže podľa modelu výnimočnosti EFQM:

 • Kia Motors Slovkia s.r.o.

Víťaz súťaže podľa modelu CAF:

 • Trnavská univerzita v Trnave

Ocenený finalista súťaže podľa modelu CAF:

 • Mestská časť Bratislava – Petržalka

Ocenenie zlepšenia výkonnosti podľa modelu CAF:

 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Rok 2015
 
Víťazi súťaže podľa modelu výnimočnosti EFQM:

 • Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s.
 • Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach

Ocenený finalista súťaže podľa modelu výnimočnosti EFQM:

 • CEIT Biomedical Engineering, s.r.o.

Rok 2014

Víťazi súťaže podľa modelu výnimočnosti EFQM:
 • HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA, s.r.o.
 • I.TRAN., s.r.o.
 • Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o.

Ocenený finalista súťaže podľa modelu CAF:

 • IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Ocenený finalista súťaže podľa modelu výnimočnosti EFQM:

 • Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline

Ocenenie zlepšenia výkonnosti podľa modelu CAF:

 • Mestská časť Bratislava - Petržalka

 Ocenenie za zapojenie sa do súťaže podľa modelu CAF:

 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Rok 2013

Víťazi súťaže podľa modelu výnimočnosti EFQM:

 • CHEMOSVIT FOLIE, a.s.
 • Slovenská pošta, a.s.
 • Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Víťaz súťaže podľa modelu CAF:

 • Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.

Ocenený finalista súťaže podľa modelu výnimočnosti EFQM:

 • DONGHEE SLOVAKIA s.r.o.

Ocenenie zlepšenia výkonnosti súťaže Národná cena SR za kvalitu podľa modelu výnimočnosti EFQM:

 • Mobis Slovakia s.r.o.

Ocenenie zlepšenia výkonnosti súťaže Národná cena SR za kvalitu podľa modelu CAF:

 • Fond sociálneho rozvoja

Ocenenie za zapojenie sa do súťaže Národná cena SR za kvalitu podľa modelu výnimočnosti EFQM:

 • PPS Group a.s.
 • Stavebné bytové družstvo II. Košice
 • WAGON SLOVAKIA Košice, a. s.
 • I. TRAN., s.r.o.

Rok 2012

Ocenení finalisti súťaže Národná cena SR za kvalitu podľa modelu výnimočnosti EFQM:

 • Nemak Slovakia s.r.o.
 • Duslo, a.s.
 • Protherm Production s.r.o.

Ocenenie zlepšenia výkonnosti súťaže Národná cena SR za kvalitu podľa modelu výnimočnosti EFQM:

 • GEMOR Fashion s.r.o.
 • Technická univerzita v Košiciach
 • Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.

Ocenenie za zapojenie sa do súťaže Národná cena SR za kvalitu podľa modelu CAF:

 • Gymnázium (Varšavská cesta 1), Žilina
 • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Rok 2011

Ocenení finalisti súťaže Národná cena SR za kvalitu podľa modelu výnimočnosti EFQM:

 • Whirlpool Slovakia spol. s r.o., odštepný závod, Výroba domácich spotrebičov Poprad
 • Slovalco, a.s.
 • Vaillant Industrial Slovakia s.r.o.
 • SPP – distribúcia, a.s.
 • INDEX NOSLUŠ s. r. o.

Ocenenie zlepšenia výkonnosti súťaže Národná cena SR za kvalitu podľa modelu výnimočnosti EFQM:

 • Panasonic AVC Networks Slovakia s.r.o.

Ocenenie za zapojenie sa do súťaže Národná cena SR za kvalitu podľa modelu CAF:

 • Prešovská univerzita v Prešove

Rok 2010

Víťaz súťaže Národná cena SR za kvalitu podľa modelu výnimočnosti EFQM:

 • U. S. Steel Košice, s.r.o.

Ocenení finalisti súťaže Národná cena SR za kvalitu podľa modelu výnimočnosti EFQM:

 • BSH Drives and Pumps, s.r.o.
 • HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA, s.r.o.
 • Kovohuty, a.s.
 • Tepláreň Košice, a.s.

Ocenený finalista súťaže Národná cena SR za kvalitu podľa modelu CAF:

 • Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach

Ocenenie zlepšenia výkonnosti súťaže Národná cena SR za kvalitu podľa modelu výnimočnosti EFQM:

 • Štátny ústav pre kontrolu liečiv
 • Technická univerzita v Košiciach
 • Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality
 • Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Ocenenie zlepšenia výkonnosti súťaže Národná cena SR za kvalitu podľa modelu CAF:

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
 • Trnavský samosprávny kraj

Ocenenie za zapojenie sa do súťaže Národná cena SR za kvalitu podľa modelu výnimočnosti EFQM:

 • EKOS, spol. s r.o., Stará Ľubovňa
 • Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ocenenie za zapojenie sa do súťaže Národná cena SR za kvalitu podľa modelu CAF:

 • Trnavská univerzita v Trnave
 • Žilinská univerzita v Žiline

Rok 2009

Víťazi súťaže podľa modelu výnimočnosti EFQM:

 • TNT Express Worldwide spol. s r.o.
 • Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Ocenený finalista súťaže podľa modelu CAF:

 • Mestský úrad Trenčín

Ocenený finalista súťaže podľa modelu výnimočnosti EFQM:

 • Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.

Ocenenie zlepšenia výkonnosti súťaže podľa modelu výnimočnosti EFQM:

 • SIBAMAC, a.s.
 • Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s.
 • Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Ocenenie za zapojenie sa do súťaže podľa modelu CAF:

 • Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Rok 2008

Ocenený finalista súťaže podľa modelu výnimočnosti EFQM:

 • OTC, s.r.o., Hlohovec

Ocenení finalisti súťaže podľa modelu CAF:

 • Mestský úrad Trenčín
 • Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave

Ocenenie za zlepšenie výkonnosti súťaže podľa modelu CAF:

 • Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach

Rok 2007

Víťazi súťaže:

 • Tatrakon, spol. s r.o., Poprad
 • Úrad jadrového dozoru SR, Bratislava
 • Slovenská legálna metrológia, n.o., Banská Bystrica

Rok 2006

Víťazi súťaže:

 • Slovalco, a.s., Žiar nad Hronom
 • SOFTIP, a.s., Bratislava
 • HERMAN Slovakia, s.r.o., Revúca
 • Slovenský ústav technickej normalizácie, Bratislava
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Bratislava
 • Mesto Martin – Mestský úrad Martin

Ocenení finalisti súťaže:

 • BSH Drives and Pumps, s.r.o., Michalovce
 • Obvodný úrad v Michalovciach

Rok 2005

Víťazi súťaže:

 • VIPOTEST, s.r.o., Partizánske
 • Eurocontrol Slovakia, s.r.o., Bratislava

Ocenený finalista súťaže:

 • SOFTIP, a.s., Bratislava

Rok 2004

Víťazi súťaže:

 • Hoechst – Biotika, spol. s r.o., Martin
 • Slovenské elektrárne, a.s., Atómová elektráreň Mochovce
 • Slovenský metrologický ústav, Bratislava
 • Mesto Martin – Mestský úrad Martin
 • Ocenený finalista súťaže:
 • Emerson Electric Slovakia, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Rok 2003

Víťazi súťaže:

 • Palma-Tumys, a.s., Bratislava
 • PosAm Bratislava, spol. s r.o., Bratislava

Ocenení finalisti súťaže:

 • Rautenbach Slovakia, s.r.o., Žiar nad Hronom
 • Mesto Martin – Mestský úrad Martin

Rok 2002

Víťazi súťaže:

 • U. S. Steel Košice, s.r.o., Košice
 • Slovnaft VÚRUP, a.s., Bratislava

Ocenení finalisti súťaže:

 • Elas, spol. s r.o., Prievidza
 • Mliekospol, a.s., Nové Zámky
 • TAURIS NITRA spol. s r.o., Mojmírovce
 • PosAm Bratislava, spol. s r.o., Bratislava

Rok 2001

Víťazi súťaže:

 • Tvrdošínska mliekareň, s.r.o., Tvrdošín
 • GiTy – Slovensko, a.s., Martin
 • Coca – Cola Beverages Slovakia, s.r.o., Bratislava
 • TSÚ Piešťany, š.p., Piešťany

Ocenení finalisti súťaže:

 • Elas, spol. s r.o., Prievidza
 • Slovnaft VÚRUP, a.s., Bratislava

Rok 2000

Víťazi súťaže:

 • Plastcom, s.r.o., Bratislava
 • Slovnaft, a.s., Bratislava
 • Vipotest, s.r.o., Partizánske

Ocenení finalisti súťaže:

 • Mliekospol, a.s., Nové Zámky
 • Tvrdošínska mliekareň, s.r.o., Tvrdošín
 • Coca – Cola Beverages Slovakia, s.r.o., Bratislava
 • KLF-ZVL, a.s., Kysucké Nové Mesto
 • Matador, a.s., Púchov
 • Topvar, a.s., Topoľčany
 • Slovnaft SOMEA, a.s., Bratislava
 • TSÚ Piešťany, š.p., Piešťany

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 23. 11. 2017