English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Vestník ÚNMS SR

Vydavatežom Vestníka je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR). Vo vestníku sa podža zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii a zákona č. 142/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov zverejňujú oznámenia týkajúce sa vydaných, resp. zrušených slovenských technických noriem, harmonizovaných slovenských technických noriem k príslušným právnym predpisom, návrhy na zrušenie slovenských technických noriem, oznámenia o právnych aktoch vyplývajúcich z uvedených zákonov, informácie o notifikáciách v rámci Dohody o technických prekážkach obchodu a Dohody o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení WTO a pod.

Redakcia:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Štefanovičova 3, 810 15 Bratislava
tel.: 02/57 485 743
e-mail: peter.blaho@normoff.gov.sk

Distribúcia:
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
tel.: 0948/876 002
e-mail:
 shop@normoff.gov.skRok 2020

Vestník ÚNMS SR č. 4/2020 Stiahnu (PDF, 212,7 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 3/2020 Stiahnu (PDF, 104,3 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 2/2020 Stiahnu (PDF, 214,2 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 1/2020 Stiahnu (PDF, 215,3 kB)

Rok 2019

Vestník ÚNMS SR č. 12/2019 Stiahnu (PDF, 389,6 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 11/2019 Stiahnu (PDF, 104,3 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 10/2019 Stiahnu (PDF, 102,6 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 9/2019 Stiahnu (PDF, 93,3 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 8/2019 Stiahnu (PDF, 227,0 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 7/2019 Stiahnu (PDF, 91,3 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 6/2019 Stiahnu (PDF, 82,3 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 5/2019 Stiahnu (PDF, 98,6 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 4/2019 Stiahnu (PDF, 82,6 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 3/2019 Stiahnu (PDF, 85,2 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 2/2019 Stiahnu (PDF, 524,3 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 1/2019 Stiahnu (PDF, 74,2 kB)

Rok 2018

Vestník ÚNMS SR č. 12/2018 Stiahnu (PDF, 347,8 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 11/2018 Stiahnu (PDF, 322,5 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 10/2018 Stiahnu (PDF, 328,2 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 9/2018 Stiahnu (PDF, 329,7 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 8/2018 Stiahnu (PDF, 343,6 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 7/2018 Stiahnu (PDF, 357,0 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 6/2018 Stiahnu (PDF, 339,4 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 5/2018 Stiahnu (PDF, 364,7 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 4/2018 Stiahnu (PDF, 326,6 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 3/2018 Stiahnu (PDF, 8,2 MB)
Vestník ÚNMS SR č. 2/2018 Stiahnu (PDF, 524,3 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 1/2018 Stiahnu (PDF, 419,3 kB)

Rok 2017

Vestník ÚNMS SR č. 12/2017 Stiahnu (PDF, 462,4 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 11/2017 Stiahnu (PDF, 450,1 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 10/2017 Stiahnu (PDF, 260,5 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 9/2017 Stiahnu (PDF, 1,6 MB)
Vestník ÚNMS SR č. 8/2017 Stiahnu (PDF, 315,9 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 7/2017 Stiahnu (PDF, 262,3 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 6/2017 Stiahnu (PDF, 279,1 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 5/2017 Stiahnu (PDF, 959,8 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 4/2017 Stiahnu (PDF, 406,8 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 3/2017 Stiahnu (PDF, 269,4 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 2/2017 Stiahnu (PDF, 867,0 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 1/2017 Stiahnu (PDF, 407,8 kB)

Rok 2016

Vestník ÚNMS SR č. 12/2016 Stiahnu (PDF, 474,8 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 11/2016 Stiahnu (PDF, 511,4 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 10/2016 Stiahnu (PDF, 464,9 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 9/2016 Stiahnu (PDF, 731,9 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 8/2016 Stiahnu (PDF, 264,0 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 7/2016 Stiahnu (PDF, 418,1 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 6/2016 Stiahnu (PDF, 769,4 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 5/2016 Stiahnu (PDF, 422,2 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 4/2016 Stiahnu (PDF, 766,3 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 3/2016 Stiahnu (PDF, 574,8 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 2/2016 Stiahnu (PDF, 462,2 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 1/2016 Stiahnu (PDF, 406,8 kB)

Rok 2015

Vestník ÚNMS SR č. 12/2015 Stiahnu (PDF, 491,8 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 11/2015 Stiahnu (PDF, 1,4 MB)
Vestník ÚNMS SR č. 10/2015 Stiahnu (PDF, 447,7 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 9/2015 Stiahnu (PDF, 662,4 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 8/2015 Stiahnu (PDF, 489,9 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 7/2015 Stiahnu (PDF, 495,1 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 6/2015 Stiahnu (PDF, 422,8 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 5/2015 Stiahnu (PDF, 514,7 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 4/2015 Stiahnu (PDF, 542,0 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 3/2015 Stiahnu (PDF, 616,0 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 2/2015 Stiahnu (PDF, 333,0 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 1/2015 Stiahnu (PDF, 281,3 kB)

Rok 2014

Vestník ÚNMS SR č. 12/2014 Stiahnu (PDF, 235,3 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 11/2014 Stiahnu (PDF, 255,1 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 10/2014 Stiahnu (PDF, 333,7 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 9/2014 Stiahnu (PDF, 274,8 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 8/2014 Stiahnu (PDF, 264,0 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 7/2014 Stiahnu (PDF, 763,7 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 6/2014 Stiahnu (PDF, 388,1 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 5/2014 Stiahnu (PDF, 375,7 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 4/2014 Stiahnu (PDF, 308,6 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 3/2014 Stiahnu (PDF, 336,2 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 2/2014  Stiahnu (PDF, 388,5 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 1/2014 Stiahnu (PDF, 435,6 kB)

Rok 2013

Vestník ÚNMS SR č. 12/2013 Stiahnu (PDF, 453,4 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 11/2013 Stiahnu (PDF, 559,1 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 10/2013 Stiahnu (PDF, 1,2 MB)
Vestník ÚNMS SR č. 9/2013 Stiahnu (PDF, 428,5 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 8/2013 Stiahnu (PDF, 488,6 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 7/2013 Stiahnu (PDF, 498,3 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 6/2013 Stiahnu (PDF, 539,9 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 5/2013 Stiahnu (PDF, 522,6 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 4/2013 Stiahnu (PDF, 444,4 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 3/2013 Stiahnu (PDF, 512,8 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 2/2013 Stiahnu (PDF, 524,0 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 1/2013 Stiahnu (PDF, 475,3 kB)

 Rok 2012

Vestník ÚNMS SR č. 12/2012 Stiahnu (PDF, 589,7 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 11/2012 Stiahnu (PDF, 436,9 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 10/2012 Stiahnu (PDF, 371,1 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 9/2012   Stiahnu (PDF, 599,5 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 8/2012 Stiahnu (PDF, 526,8 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 7/2012 Stiahnu (PDF, 479,1 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 6/2012 Stiahnu (PDF, 485,4 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 5/2012 Stiahnu (PDF, 654,0 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 4/2012 Stiahnu (PDF, 438,4 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 3/2012 Stiahnu (PDF, 375,6 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 2/2012 Stiahnu (PDF, 381,4 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 1/2012 Stiahnu (PDF, 359,9 kB)

Rok 2011

Vestník ÚNMS SR č. 12/2011 Stiahnu (PDF, 380,2 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 11/2011 Stiahnu (PDF, 373,1 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 10/2011 Stiahnu (PDF, 537,1 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 9/2011 Stiahnu (PDF, 616,4 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 8/2011 Stiahnu (PDF, 632,4 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 7/2011 Stiahnu (PDF, 528,8 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 6/2011 Stiahnu (PDF, 416,7 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 5/2011 Stiahnu (PDF, 400,1 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 4/2011 Stiahnu (PDF, 510,9 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 3/2011 Stiahnu (PDF, 476,7 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 2/2011 Stiahnu (PDF, 344,4 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 1/2011 Stiahnu (PDF, 452,6 kB)

Rok 2010

Vestník ÚNMS SR č. 12/2010  Stiahnu (PDF, 471,8 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 11/2010 Stiahnu (PDF, 623,9 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 10/2010 Stiahnu (PDF, 583,5 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 09/2010 Stiahnu (PDF, 450,9 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 08/2010 Stiahnu (PDF, 572,2 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 07/2010 Stiahnu (PDF, 548,1 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 06/2010 Stiahnu (PDF, 579,0 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 05/2010 Stiahnu (PDF, 651,6 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 04/2010 Stiahnu (PDF, 655,5 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 03/2010 Stiahnu (PDF, 549,8 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 02/2010 Stiahnu (PDF, 554,3 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 01/2010 Stiahnu (PDF, 445,2 kB)

 Rok 2009

Vestník ÚNMS SR č. 12/2009  Stiahnu (PDF, 610,0 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 11/2009 Stiahnu (PDF, 646,7 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 10/2009 Stiahnu (PDF, 570,4 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 09/2009 Stiahnu (PDF, 457,5 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 08/2009 Stiahnu (PDF, 467,8 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 07/2009 Stiahnu (PDF, 531,2 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 06/2009 Stiahnu (PDF, 565,3 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 05/2009 Stiahnu (PDF, 690,5 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 04/2009 Stiahnu (PDF, 634,5 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 03/2009 Stiahnu (PDF, 451,0 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 02/2009 Stiahnu (PDF, 514,2 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 01/2009 Stiahnu (PDF, 477,9 kB)

 Rok 2008

Vestník ÚNMS SR č. 12/2008  Stiahnu (PDF, 610,2 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 11/2008 Stiahnu (PDF, 819,3 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 10/2008 Stiahnu (PDF, 578,6 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 09/2008 Stiahnu (PDF, 481,4 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 08/2008 Stiahnu (PDF, 559,0 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 07/2008 Stiahnu (PDF, 524,7 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 06/2008 Stiahnu (PDF, 479,8 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 05/2008 Stiahnu (PDF, 525,7 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 04/2008 Stiahnu (PDF, 619,0 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 03/2008 Stiahnu (PDF, 509,9 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 02/2008 Stiahnu (PDF, 649,1 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 01/2008 Stiahnu (PDF, 515,3 kB)

 Rok 2007 

Vestník ÚNMS SR č. 12/2007  Stiahnu (PDF, 710,8 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 11/2007 Stiahnu (PDF, 731,8 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 10/2007 Stiahnu (PDF, 579,5 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 09/2007 Stiahnu (PDF, 485,9 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 08/2007 Stiahnu (PDF, 649,1 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 07/2007 Stiahnu (PDF, 696,1 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 06/2007 Stiahnu (PDF, 805,6 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 05/2007 Stiahnu (PDF, 503,4 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 04/2007 Stiahnu (PDF, 617,5 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 03/2007 Stiahnu (PDF, 574,4 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 02/2007 Stiahnu (PDF, 501,9 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 01/2007 Stiahnu (PDF, 380,8 kB)

 Rok 2006

Vestník ÚNMS SR č. 12/2006  Stiahnu (PDF, 1,1 MB)
Vestník ÚNMS SR č. 11/2006 Stiahnu (PDF, 886,6 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 10/2006 Stiahnu (PDF, 727,1 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 09/2006 Stiahnu (PDF, 629,0 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 08/2006 Stiahnu (PDF, 517,4 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 07/2006 Stiahnu (PDF, 819,3 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 06/2006 Stiahnu (PDF, 1,0 MB)
Vestník ÚNMS SR č. 05/2006 Stiahnu (PDF, 704,8 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 04/2006 Stiahnu (PDF, 1,2 MB)
Vestník ÚNMS SR č. 03/2006 Stiahnu (PDF, 729,3 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 02/2006 Stiahnu (PDF, 843,0 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 01/2006 Stiahnu (PDF, 455,4 kB)

Vytlači stránkuvytlači stránku    Posla stránku posla stránku    posledná zmena: 27. 4. 2020