English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Úlohy Programu rozvoja 2011

Plán úloh programu Rozvoj skúšobníctva (RS) a Technickej normalizácie (TN) pre rok 2011

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky na základe koncepcie Rozvoja skúšobníctva a technickej normalizácie na rok 2011 a úloh vyplývajúcich z potrieb AO/NO zaradil do Plánu rozvoja skúšobníctva a technickej normalizácie na rok 2011 nasledovné úlohy:
 
Plán úloh Programu RSaTN pre rok 2011             zoznam uloh (PDF, 135,4 kB)
Štatút komisie                                                   statut_komisie (PDF, 100,7 kB)
Metodický pokyn                                                MP RSTNaM (PDF, 381,4 kB)

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 16. 6. 2016