English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Úlohy rozvoja metrológie na rok 2017

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v rámci Programu rozvoja skúšobníctva, technickej normalizácie a metrológie (ďalej len " RSTNaM") na rok 2017 vyhlasuje nové úlohy na rok 2017 v súlade s metodickým usmernením RSTNaM z roku 2015.

V zmysle metodického usmernenia RSTNaM odbor metrológie úradu vypracoval Plán úloh rozvoja metrológie na rok 2017, ktorý vyplýva z jeho kompetencií, politík a koncepcií uvedených vo všeobecných ustanoveniach, a ktoré svojimi vlastnými kapacitami nedokáže realizovať.

Plán úloh rozvoja metrológie na rok 2017  

zoznam úloh (PDF, 186,3 kB)

Metodické usmernenie

MP RSTNaM (PDF, 690,2 kB)


Na riešenie úloh rozvoja metrológie je možné sa prihlásiť do 10. mája 2017Prihlásenie sa do úloh rozvoja metrológie upravuje metodické usmernenie RSTNaM.

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 25. 4. 2017