English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Úlohy rozvoja metrológie na rok 2015

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v rámci Programu rozvoja skúšobníctva, technickej normalizácie a metrológie (RSTNaM) na rok 2015 vyhlasuje nové úlohy na rok 2015 v súlade s metodickým usmernením RSTNaM z roku 2015.

V zmysle metodického usmernenia RSTNaM odbor metrológie úradu vypracoval plán úloh rozvoja metrológie na rok 2015, ktorý vyplýva z jeho kompetencií, politík a koncepcií uvedených vo všeobecných ustanoveniach, a ktoré svojimi vlastnými kapacitami nedokáže realizovať.

Plán úloh Programu RSTNaM pre odbor metrológie na rok 2015

zoznam úloh (PDF, 444,8 kB)

Opakovaná výzva na úlohu RSTNaM pre odbor metrológie na rok 2015

opakovaná výzva (PDF, 225,5 kB)

Metodické usmernenie

MP RSTNaM (PDF, 690,2 kB)

Pokyny k prihlasovaniu na riešenie úlohy z opakovanej výzvy v rámci programu RSTNaM pre odbor metrológie pre rok 2015

Na riešenie úlohy z opakovanej výzvy je možné sa prihlásiť do 10. júna 2015. Prihlásenie sa na riešenie úlohy RSTNaM pre odbor metrológie upravuje metodické usmernenie RSTNaM.Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 14. 6. 2016