English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Úlohy rozvoja metrológie na rok 2013

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v rámci Programu rozvoja metrológie na rok 2013 vyhlasuje nové úlohy na rok 2013 v súlade s metodickým usmernením Rozvoja skúšobníctva, technickej normalizácie a metrológie (ďalej len „RSTNaM“) z roku 2013.

Plán úloh programu Rozvoja skúšobníctva, technickej normalizácie a metrológie pre odbor metrológie na rok 2013

V zmysle metodického usmernenia RSTNaM odbor metrológie ÚNMS vypracoval plán úloh rozvoja metrológie na rok 2013, ktorý vyplýva z jeho kompetencií, politík a koncepcií uvedených vo všeobecných ustanoveniach, a ktoré svojimi vlastnými kapacitami nedokáže realizovať.

Plán úloh Programu RSTNaM pre odbor metrológie na rok 2013 

zoznam úloh (PDF, 114,7 kB)
  dodatok č. 1 (PDF, 284,2 kB)
Metodické usmernenie MP RSTNaM (PDF, 7,5 MB)

Pokyny k prihlasovaniu na riešenie úloh rozvoja metrológie pre rok 2013

Na riešenie úlohy z Dodatku č. 1 zaradenej do plánu programu RM je možné sa prihlásiť do 30. augusta 2013. Prihlásenie sa do úloh RM upravuje metodické usmernenie RSTNaM.


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 14. 6. 2016