English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Úlohy Programu rozvoja 2006

ÚNMS SR na základe koncepcie Rozvoja skúšobníctva a technickej normalizácie na rok 2006 a úloh vyplývajúcich z potrieb autorizovaných a notifikovaných osôb (ďalej len „AO/NO“) zaradil do Plánu rozvoja skúšobníctva a technickej normalizácie na rok 2006 nasledovné úlohy:

Plán úloh Programu rozvoja skúšobníctva a technickej normalizácie na rok 2006

Oznámenie ÚNMS SR o vyhlásení úloh
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v rámci Programu rozvoja skúšobníctva a technickej normalizácie vyhlasuje nasledovné úlohy, na riešenie ktorých sa môžu prihlásiť právnické alebo fyzické osoby so sídlom v Slovenskej republike, ktoré majú poverenie ÚNMS SR na vykonávanie posudzovania zhody

  1. Preklad interpretačných dokumentov k smernici Rady 94/9/ES o aproximácii právnych predpisov členských krajín týkajúcich sa zariadení a ochranných systémov určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére: "Guidelines on the application of Council Directive 94/9/EC on the approximation of the laws of the member states concerning equipment and protective systems intended foruse in potentially explosive atmospheres".
  2. Preklad interpretačných dokumentov k smernici Európskeho parlamentu a Rady 94/25/ES o aproximácii zákonov, predpisov a administratívnych opatrení členských krajín týkajúcich sa plavidiel na rekreačné účely: "Recreational crafts Directive and comments to the directive combined" a "RSG guidelines 2006 (Recreational crafts Directive 94/25/ES as amended by Directive 2003/44/ES) For general application of the conformity assessment procedures by Notified Bodies and manufacturers".

Plán úloh Programu rozvoja skúšobníctva a technickej normalizácie na rok 2006 Stiahnuť (DOC, 234,0 kB)
Vyhlásenie úloh Rozvoja skúšobníctva a technickej normalizácie na rok 2006 Stiahnuť (DOC, 127,0 kB)

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 16. 6. 2016