English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tvorba pôvodných STN - úlohy

V súlade s § 9 zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii predkladá ÚNMS SR v rámci Programu rozvoja technickej normalizácie (ďalej len „PRTN") zoznam úloh na tvorbu pôvodných STN (PDF, 246,1 kB).

Do PRTN sa môže zapojiť právnická osoba alebo fyzická osoba  so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v Kritériách  na spracovateľa.

PRTN je riadený Metodickým usmernením RSTNaM (PDF, 464,6 kB), ktoré vytvára základný rámec postupov pri vyhlasovaní realizácii a ukončovaní úloh v závislosti od konkrétnych oblastí.

Účelom metodického usmernenia je zabezpečiť transparentnosť a jednotný postup Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pri vyhlasovaní jednotlivých úloh v rámci PRTN a zabezpečenie rovnakých podmienok pre každého riešiteľa (spracovateľa) úlohy.

Metodické usmernenie RSTNaM je záväzné pre všetkých spracovateľov úloh PRTN.


Pokyny k prihlasovaniu

Na riešenie úloh zoznamu zverejneného 18. 3. 2019  je možné sa prihlásiť do 31. 3. 2019  na ÚNMS SR písomne alebo elektronicky e-mailom na navrhynoriem@normoff.gov.sk.

Žiadateľ musí predložiť podpísaný plánovací list (RTF, 60,6 kB) s pokynmi na vyplnenie  a písomne doložiť splnenie kritérií uvedených v Metodickom usmernení RSTNaM (PDF, 91,9 kB)Vzor zmluvy - vypracovanie pôvodných STN a iných normalizačných dokumentov - spracovateľ fyzická osoba (bez IČO) (PDF, 274,8 kB)

Vzor zmluvy - vypracovanie pôvodných STN a iných normalizačných dokumentov - spracovateľ právnická osoba (PDF, 277,6 kB)


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 19. 3. 2019