English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 
 
 

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.

Je nezávislý certifikačný, skúšobný a inšpekčný orgán pre posudzovanie zhody strojárenských výrobkov a spotrebného tovaru, preukazovania zhody stavebných výrobkov, ale i prístrojov a zariadení pre hazardné hry. Ďalšími odbornými službami sú overovanie a kalibrovanie meradiel a meracích prístrojov a certifikácia systémov manažérstva kvality.

Viac informácií
 
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.