English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Textilné osobné ochranné odevy

Pozvánka (PDF, 144,0 kB)

Legislatíva v oblasti posudzovania zhody OOP
Ing. K. Karolová, ÚNMS SR

Skúšanie vlastností typu osobných ochranných odevov v podmienkach NO 1296 (PPT, 254,5 kB)
Ing. M.Pollák, VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.

Posudzovanie zhody osobných ochranných odevov v podmienkach NO 1296 (PPT, 131,6 kB)
Ing. D. Čižmárová, VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.

Požiadavky na technickú dokumentáciu k posudzovaniu zhody OOP (PPT, 6,8 MB)
/výrobná dokumentácia, certifikáty, vyhlásenie o zhode, označovanie, informácie pre používateľov/
Ing. P. Jerguš, CSc., VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.

Najčastejšie nedostatky pri posudzovaní zhody typu OOP zistené v NO 1296 (PPT, 125,4 kB)
Ing. I. Čižmárová Herchlová, VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.

Riešenie reklamácií OOP a textilných výrobkov v podmienkach VÚTCH-CHEMITEX (PPT, 138,2 kB)
Ing. K. Fabová, Ing. R. Polláková, VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 13. 2. 2008