English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Národné technické komisie

Technická komisia (TK) je odborný poradný orgán riaditeľa odboru technickej normalizácie Úradu pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pri tvorbe STN a ďalších činnostiach súvisiacich s technickou normalizáciou. TK je odbornou autoritou v príslušnej technickej oblasti.

Základné ustanovenia, rozsah a zásady práce TK sú zakotvené v Štatúte a rokovacom poriadku technických komisií, subkomisií a pracovných skupín.


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 11. 2. 2021