English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Slovenské autorizované osoby

Slovenské autorizované osoby, ktorým ÚNMS SR udelil autorizáciu na vykonávanie posudzovania zhody sú uvedené nižšie.
 • SKTC-101 EVPÚ, a.s.
 • SKTC-102 Slovenský metrologický ústav; (SMÚ)
 • SKTC-104 Technický skúšobný ústav Piešťany; (TSÚ Piešťany, š.p.)
 • SKTC-106 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, organizačná zložka Technický skúšobný ústav pôdohospodársky
 • SKTC-108 E.I.C. Engineering inspection company, s.r.o.
 • SKTC-111 VIPO a.s.
 • SKTC-112 KONŠTRUKTA -Defence, a.s.
 • SKTC-113 3EC International, a.s.
 • SKTC-115 Výskumný ústav zváračský
 • SKTC-118 Výskumný ústav chemických vlákien a.s. Svit; (VÚCHV)
 • SKTC-119 VÚTCH - CHEMITEX spol. s r.o.
 • SKTC-125 Výskumný ústav dopravný, a.s.; (VÚD, a.s.)
 • SKTC-128 CERTIFICATION OF WELDING AND TESTING, s.r.o.
 • SKTC-169 Technická inšpekcia, a.s.
 • SKTC-173 Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie
 • SKTC-174 Reaktortest, s.r.o.
 • SKTC-175 TÜV SÜD Slovakia, s.r.o.
 • SKTC-176 Prvá zváračská, a.s.
 • SKTC-177 Slovenská legálna metrológia, n.o.; (SLM, n.o.)
 • SKTC-178 Liptovská skúšobňa s.r.o.
 • SKTC-180 bqs. s.r.o.
 • SKTC-181 TÜV Thüringen Slovakia s.r.o.

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 26. 2. 2021