English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Ročný pracovný program CEN a CENELEC

Strategické plány v oblasti technickej normalizácie, ktoré obsahuje Stratégia CEN a CENELEC 2030 sú pretavené do ročného pracovného programu CEN a CENELEC.  

Pracovný program CEN a CENELEC slúži ako zdroj informácií a inšpirácií pre všetky zainteresované strany s možnosťou zapojenia sa do týchto aktivít na národnej alebo európskej úrovni. 

Európske normy majú v nadchádzajúcich rokoch podporiť priority týkajúce sa plánu obnovy, udržateľného rozvoja a digitálnej transformácie.

Rok 2021 bude rozhodujúci najmä pre prispôsobenie systému technickej normalizácie digitálnemu veku. CEN a CENELEC bude aj naďalej pokračovať v dvoch pilotných projektoch v oblasti digitalizácie procesu technickej normalizácie s cieľom zaviesť plne strojovo čitateľné technické normy.
 
V pracovnom programe CEN a CENELEC na rok 2021 sa dozviete bližšie informácie o pripravovaných projektoch v rôznych oblastiach.

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 29. 1. 2021