English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Rada pre technickú normalizáciu

Rada je v zmysle zákona č. 60/2018 o technickej normalizácii odborným a poradným orgánom predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ktorý zabezpečuje nezávislosť úradu ako slovenského národného normalizačného orgánu, posudzuje koncepčné záležitosti týkajúce sa technickej normalizácie, predkladá strategické odporúčania ku koncepcii štátnej politiky v oblasti technickej normalizácie  a plní ďaľšie úlohy stanovené v zákone o technickej normalizácii.

Členmi rady sú zástupcovia zainteresovaných strán vrátane zástupcov verejnej moci. Rada má najviac 15 členov, pričom počet zástupcov verejnej moci je najviac jedna tretina z celkového počtu členov rady.


 


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 18. 3. 2021