English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Protikorupčná politika ÚNMS SR

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“ alebo „úrad“) prijal Protikorupčnú politiku ÚNMS SR v nadväznosti na prebiehajúcu implementáciu systému manažérstva proti korupcii v úrade podľa požiadaviek STN ISO 37001: 2019 v rámci národného projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“.

Protikorupčná politika ÚNMS SR je určená pre všetkých jeho zamestnancov, zmluvných partnerov, ako aj pre rezortné a spolupracujúce organizácie. Jej účelom je vymedzenie hlavných zásad a postojov úradu v oblasti predchádzania a boja proti korupcii.

Protikorupčná politika Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (PDF, 233,3 kB)


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 15. 3. 2021