English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Projekty podporené z fondov EÚ

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac apríl

22. máj 2020
  APRÍL 2020 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách V mesiaci apríl na Slovensku pretrvávala mimoriadna situácia vyhlásená vládou Slovenskej re...

Implementácia systému manažérstva kvality a manažérstva proti korupcii v ÚNMS SR za mesiac apríl

18. máj 2020
 V prvej polovici mesiaca apríl boli v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) jednotlivým organizačným útvarom úradu zaslané na interné pripomienkové konanie návrhy dvoch nových i...

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac marec

23. apríl 2020
  MAREC 2020   Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách Dňa 12.3.2020 vyhlásila vláda Slovenskej republiky na Slovensku mimoriadnu sit...

Implementácia systému manažérstva kvality a manažérstva proti korupcii v ÚNMS SR za mesiac marec

20. apríl 2020
Začiatkom marca bolo v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ukončené výberové konanie na zabezpečenie certifikácie systému manažérstva kvality podľa požiadaviek STN EN ISO 9001: 2016. Úsp...

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac február

14. apríl 2020
  FEBRUÁR 2020 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách Implementácia systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001: 2015 úspešne pokračuje v ...

«  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »