English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Projekty podporené z fondov EÚ

Spustenie poslednej etapy implementácie modelu CAF v rámci národného projektu

22. jún 2020
  V dňoch 16. – 17. júna 2020 sa na pôde Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) konali úvodné stretnutia odboru kvality a projektového riadenia so zástupcami partnerskýc...

CAF centrum – aktivity prvého polroka 2020

18. jún 2020
      Prvá polovica roka 2020 sa niesla v znamení hrozby pandémie šíriaceho sa koronavírusu a opatrenia prijaté na zastavenie jej šírenia sa dotkli aj CAF centra. Z naplánovaných vzdelávacích aktivít sa podarilo z...

Implementácia systému manažérstva kvality a manažérstva proti korupcii v ÚNMS SR za mesiac máj

11. jún 2020
V mesiaci máj boli v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) prijaté dva nové interné riadiace akty, a to Smernica o riadení nezhôd systému manažérstva proti korupcii (ďalej len „SMPK“) ...

Certifikácia systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015

3. jún 2020
Efektívne a kvalitne fungujúca verejná správa je v časoch, keď je naša ekonomika opäť ťažko skúšaná, jednou z ciest k naštartovaniu konkurencieschopnosti nášho hospodárstva. Tie organizácie verejnej správy, ktoré sú otvorené zmenám, inováciám a...

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac apríl

22. máj 2020
  APRÍL 2020 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách V mesiaci apríl na Slovensku pretrvávala mimoriadna situácia vyhlásená vládou Slovenskej re...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  »