English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Projekty podporené z fondov EÚ

Január z pohľadu implementácie systémov manažérstva kvality a manažérstva proti korupcii v ÚNMS SR

20. február 2020
Začiatkom januára 2020 boli v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“ alebo „úrad“) vyhodnotené pripomienky k smernici o riadení externej dokumentácie a následne bola predmetná smernica ...

Úspechy CAF centra v roku 2019

11. február 2020
    Nový rok prináša vždy nové výzvy, zároveň je to však aj čas bilancovania a hodnotenia dosiahnutých výsledkov. Preto sa i my pozrime na sumár výsledkov a úspechov, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť za posledný rok v C...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6