English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Projekty podporené z fondov EÚ

Vykonané aktivity ÚNMS SR v systéme manažérstva kvality a manažérstva proti korupcii za mesiac júl

12. august 2020
Začiatkom mesiaca júl pokračovalo v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) oboznamovanie sa s implementovaným systémom manažérstva kvality. Zamestnanci zostávajúcich troch...

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac jún

29. júl 2020
  JÚN 2020 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách Implementácia systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 prebieha v sie...

Implementácia systému manažérstva kvality a manažérstva proti korupcii v ÚNMS SR za mesiac jún

22. júl 2020
Dňa 2. júna 2020 prebehlo v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) za účasti vedenia úradu a členov implementačného tímu slávnostné odovzdanie certifikátu systému manažérstva kvality podľa STN ...

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR urobil významný krok v boji proti korupcii získal certifikát ISO 37001

13. júl 2020
  Medzinárodná norma systému manažérstva proti korupcii ISO 37001 patrí medzi nové nástroje ako preniesť požiadavky Protikorupčnej politiky SR na roky 2019 – 2023 do praxe verejného sektora a zároveň je systémovým opatrením na ce...

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac máj

24. jún 2020
  MÁJ 2020 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách Aj v mesiaci máj na Slovensku pokračovala mimoriadna situácia vyhlásená vládou Slovenskej r...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  »