English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Projekty podporené z fondov EÚ

Implementácia systému manažérstva kvality a manažérstva proti korupcii v ÚNMS SR za mesiac máj

11. jún 2020
V mesiaci máj boli v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) prijaté dva nové interné riadiace akty, a to Smernica o riadení nezhôd systému manažérstva proti korupcii (ďalej len „SMPK“) ...

Certifikácia systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015

3. jún 2020
Efektívne a kvalitne fungujúca verejná správa je v časoch, keď je naša ekonomika opäť ťažko skúšaná, jednou z ciest k naštartovaniu konkurencieschopnosti nášho hospodárstva. Tie organizácie verejnej správy, ktoré sú otvorené zmenám, inováciám a...

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac apríl

22. máj 2020
  APRÍL 2020 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách V mesiaci apríl na Slovensku pretrvávala mimoriadna situácia vyhlásená vládou Slovenskej re...

Implementácia systému manažérstva kvality a manažérstva proti korupcii v ÚNMS SR za mesiac apríl

18. máj 2020
 V prvej polovici mesiaca apríl boli v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) jednotlivým organizačným útvarom úradu zaslané na interné pripomienkové konanie návrhy dvoch nových i...

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac marec

23. apríl 2020
  MAREC 2020   Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách Dňa 12.3.2020 vyhlásila vláda Slovenskej republiky na Slovensku mimoriadnu sit...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5  »