English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Projekty podporené z fondov EÚ

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac august

28. september 2020
  August 2020 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách Implementácia systémov manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016 (ďalej len „ISO 9001...

Štátny pedagogický ústav získal titul Efektívny používateľ modelu CAF

23. september 2020
Národný projekt Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy   Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa   Štátny pe...

Úrad vlády Slovenskej republiky získal titul Efektívny používateľ modelu CAF

17. september 2020
Národný projekt Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy   Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa V januári 2019 Úrad...

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac júl

28. august 2020
  JÚL 2020 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách V rámci implementácie systémov manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016 (ďalej len „ISO 9...

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky získal titul Efektívny používateľ modelu CAF

25. august 2020
Národný projekt Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy   Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa Úrad priemyselného ...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  »