English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Projekty podporené z fondov EÚ

Úrad vlády Slovenskej republiky získal titul Efektívny používateľ modelu CAF

17. september 2020
Národný projekt Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy   Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa V januári 2019 Úrad...

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac júl

28. august 2020
  JÚL 2020 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách V rámci implementácie systémov manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016 (ďalej len „ISO 9...

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky získal titul Efektívny používateľ modelu CAF

25. august 2020
Národný projekt Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy   Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa Úrad priemyselného ...

Vykonané aktivity ÚNMS SR v systéme manažérstva kvality a manažérstva proti korupcii za mesiac júl

12. august 2020
Začiatkom mesiaca júl pokračovalo v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) oboznamovanie sa s implementovaným systémom manažérstva kvality. Zamestnanci zostávajúcich troch...

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac jún

29. júl 2020
  JÚN 2020 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách Implementácia systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 prebieha v sie...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5  »