English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Projekty podporené z fondov EÚ

Výsledky dvoch rokov realizácie národného projektu

23. február 2021
ÚNMS SR za uplynulé obdobie dvoch rokov v rámci národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy v spolupráci so zapojenými partnermi a spolupracujúcimi subjektmi vynaložil marka...

Úspechy CAF centra v roku 2020

5. február 2021
Národný projekt Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy   Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa Začiatok nového ro...

Implementácia modelu CAF v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

3. február 2021
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), v rámci národného projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“ začal od 01.09.2020 s implementáciou modelu CAF. Po...

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac december

28. január 2021
  DECEMBER 2020 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách Implementácia systémov manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016 (ďalej len „ISO 9001...

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac november

28. december 2020
  NOVEMBER 2020 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách Implementácia systémov manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016 (ďalej len „IS...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  »