English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Projekty podporené z fondov EÚ

Titul Efektívny používateľ modelu CAF získala ďalšia organizácia samosprávy

21. september 2021
Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy   Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa Predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metro...

Výzva na zapojenie sa do projektu - 5. kolo

16. september 2021
PODPORA IMPLEMENTÁCIE MODELU CAF V ORGANIZÁCIÁCH VEREJNEJ SPRÁVY   Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality a národný korešpondent modelu CAF vyhlasuje výzvu pre organizácie...

ÚNMS SR ocenil zavádzanie manažérstva kvality do verejnej správy

6. september 2021
Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy   Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa Predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metro...

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky získalo titul Efektívny používateľ modelu CAF

3. august 2021
Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy   Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa Predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metro...

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac jún

29. júl 2021
  JÚN 2021 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy, príspevkových a rozpočtových organizáciách Implementácia systémov manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016 (ďalej len „ISO 9001“...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »