English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Projekty podporené z fondov EÚ

CAF centrum – 3. štvrťrok 2020

14. október 2020
Národný projekt Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy   Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa Pravidlá nastave...

Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto bol udelený titul Efektívny používateľ modelu CAF

13. október 2020
Národný projekt Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy   Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa Mestská časť Brati...

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac august

28. september 2020
  August 2020 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách Implementácia systémov manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016 (ďalej len „ISO 9001...

Štátny pedagogický ústav získal titul Efektívny používateľ modelu CAF

23. september 2020
Národný projekt Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy   Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa   Štátny pe...

Úrad vlády Slovenskej republiky získal titul Efektívny používateľ modelu CAF

17. september 2020
Národný projekt Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy   Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa V januári 2019 Úrad...

1 | 2 | 3 | 4 | 5  »