English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Projekty podporené z fondov EÚ

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac apríl

25. máj 2021
  APRÍL 2021 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy, príspevkových a rozpočtových organizáciách Implementácia systémov manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016 (ďalej len „ISO 9001“...

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac marec

26. apríl 2021
  MAREC 2021 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy, príspevkových a rozpočtových organizáciách Implementácia systémov manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016 (ďalej len „ISO 9001...

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac február

26. marec 2021
  FEBRUÁR 2021 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy, príspevkových a rozpočtových organizáciách Implementácia systémov manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016 (ďalej len „ISO 9001...

Predstavujeme organizácie samosprávy nastupujúce na cestu s modelom CAF

11. marec 2021
Národný projekt Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy   Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa ÚNMS SR sa ako náro...

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partermi projektu za mesiac január

26. február 2021
  JANUÁR 2021 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy, príspevkových a rozpočtových organizáciách Implementácia systémov manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016 (ďalej len „ISO 9001...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »