English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Projekty podporené z fondov EÚ

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac november

28. december 2020
  NOVEMBER 2020 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách Implementácia systémov manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016 (ďalej len „IS...

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac október

27. november 2020
  OKTÓBER 2020 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách Implementácia systémov manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016 (ďalej len „ISO...

Obchodnej akadémii Nitra bol udelený titul Efektívny používateľ modelu CAF

30. október 2020
Národný projekt Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy   Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa Obchodná akadémia, B...

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac september

27. október 2020
  SEPTEMBER 2020 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách Implementácia systémov manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016 (ďalej len „IS...

CAF centrum – 3. štvrťrok 2020

14. október 2020
Národný projekt Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy   Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa Pravidlá nastave...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »