English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Program rozvoja technickej normalizácie

Program rozvoja technickej normalizácie (ďalej len "PRTN") je program realizovaný ÚNMS SR, odborom technickej normalizácie, zameraný v prvom rade na podporu činností súvisiacich so zavádzaním európskych a medzinárodných noriem do sústavy STN, tvorbou národných noriem a na podporu činnosti národného normalizačného orgánu Slovenskej republiky. Ďalej je PRTN zameraný na  zvyšovanie informovanosti odbornej verejnosti o technickej normalizácii a zvyšovanie jej právneho povedomia v tejto oblasti.

Predložený plán PRTN vychádza z potrieb rezortov SR a tým zahŕňa zabezpečenie  oprávneného záujmu predovšetkým v harmonizovanej oblasti, pričom sa zohľadňujú aj potreby zahraničnej spolupráce.

Do PRTN sa môže zapojiť právnická osoba alebo fyzická osoba  so sídlom v Slovenskej republike, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v Kritériách  na spracovateľa.

PRTN je riadený Metodickým postupom, ktorým sa realizuje program Rozvoja skúšobníctva, technickej normalizácie a metrológie (PDF, 611,6 kB) (ďalej len "Metodický postup"), ktorý vytvára základný rámec postupov pri vyhlasovaní realizácii a ukončovaní úloh v závislosti od konkrétnych oblastí.

Účelom Metodického postupu je zabezpečiť transparentnosť a jednotný postup Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pri vyhlasovaní jednotlivých úloh v rámci PRTN a zabezpečenie rovnakých podmienok pre každého riešiteľa (spracovateľa) úlohy.

Metodický postup je záväzný pre všetkých spracovateľov úloh PRTN.


Pokyny k prihlasovaniu na riešenie úloh rozvoja TN

Na riešenie úloh zaradených do plánu PRTN zverejnených 18. 11. 2019  je možné sa prihlásiť do 10. 12. 2019  na úrad písomne alebo elektronicky e-mailom na   navrhynoriem@normoff.gov.sk.

Žiadateľ musí predložiť podpísaný plánovací list podľa prílohy 1 (RTF, 52,3 kB), v ktorom bude definovaný ciel' úlohy, spôsob riešenia, odhad ceny (kalkulácia nákladov) a časový harmonogram riešenia (ďalej len "návrh").

Pokyny na vyplnenie plánovacie ho listu (PDF, 297,5 kB)

Žiadateľ musí písomne doložiť splnenie kritérií uvedených v  Metodickom postupe (PDF, 134,8 kB).Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2019 - časť 6 (PDF, 266,7 kB)
zverejnené 18. 11. 2019

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2019 - časť 5 (PDF, 325,4 kB)
zverejnené 3. 9 . 2019

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2019 - časť 4 (PDF, 426,3 kB)
 zverejnené 28. 6. 2019

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2019 - časť 3 (PDF, 343,3 kB)
zverejnené 14. 5. 2019

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2019 - časť 2 (PDF, 347,3 kB)
 zverejnené 10. 4. 2019

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2019 - časť 1 (PDF, 284,0 kB)
 zverejnené 7. 3. 2019Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2018 - časť 6 (PDF, 426,8 kB) zverejnené 6. 12 2018

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2018 - časť 5 (PDF, 259,5 kB) zverejnené 20. 09. 2018

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2018 - časť 4 (PDF, 270,9 kB)
zverejnené 19. 7. 2018

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2018 - časť 3 (PDF, 335,0 kB)
zverejnené 4. 4. 2018

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2018 - časť 2 (PDF, 177,7 kB) zverejnené 20. 3. 2018

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2018 - časť 1 (PDF, 383,5 kB) zverejnené 23. 1. 2018
Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2017 - časť 4 (PDF, 338,3 kB) zverejnené 30. 8. 2017

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2017 - časť 3 (PDF, 149,5 kB) zverejnené 6. 6. 2017

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2017 - časť 2 (PDF, 151,7 kB) zverejnené 2. 3. 2017

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2017 - časť 1 (PDF, 48,3 kB)  zverejnené 28.11.2016Vzor zmluvy - prevzatie európskych/medzinárodných noriem a iných normalizačných dokumentov prekladom do štátneho jazyka - spracovateľ fyzická osoba (bez IČO) (PDF, 273,7 kB)

Vzor zmluvy - prevzatie európskych/medzinárodných noriem a iných normalizačných dokumentov prekladom do štátneho jazyka - spracovateľ fyzická osoba (bez IČO) - uhradenie v dvoch etapách (PDF, 274,9 kB)

Vzor zmluvy - prevzatie európskych/medzinárodných noriem a iných normalizačných dokumentov prekladom do štátneho jazyka - spracovateľ právnická osoba  (PDF, 278,4 kB)

Vzor zmluvy - prevzatie európskych/medzinárodných noriem a iných normalizačných dokumentov prekladom do štátneho jazyka - spracovateľ právnická osoba - uhradenie v dvoch etapách (PDF, 280,4 kB)

 


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 13. 1. 2020