English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Profil verejného obstarávateľa

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky je verejným obstarávateľom podľa §7 ods.1 písm. a), zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Podľa § 64 uvedeného zákona, zverejňuje informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní vo svojom profile na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie.


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 28. 2. 2017