English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Pripomienkové konanie 2008/120/002016/00864

Názov materiálu: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení neskorších predpisov
Číslo materiálu (rezortné):

2008/120/002016/00864

Dátum začatia pripomienkového konania: 12. 3. 2008
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 4. 4. 2008
Názov postupu a lehota: bežný - 15 pracovných dní
Internetová adresa: (na materiál) /?pripomienkove-konanie
E-mail (na pripomienky): pripomienky@normoff.gov.sk


Oznámenie výsledku výberových konaní (DOC, 24,1 kB) Obal Stiahnuť (DOC, 24,1 kB) (DOC, 496,1 kB) Vlastný materiál Stiahnuť (DOC, 496,1 kB)
(DOC, 33,3 kB) Uznesenie Stiahnuť (DOC, 33,3 kB) (DOC, 34,8 kB) Dôvodova Stiahnuť (DOC, 34,8 kB)
(DOC, 26,6 kB) Predkladacia Stiahnuť (DOC, 26,6 kB) (DOC, 20,5 kB) Kommuniké Stiahnuť (DOC, 20,5 kB)
Oznámenie výsledku výberových konaní (DOC, 25,1 kB) Doložka fin Stiahnuť (DOC, 25,1 kB)


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 12. 3. 2008