English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Pripomienkové konanie 2008/120/001187/00531

Názov materiálu: Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia
Číslo materiálu (rezortné): 2008/120/001187/00531
Dátum začatia pripomienkového konania: 11. 2. 2008
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 29. 2. 2008
Názov postupu a lehota: bežný - 15 pracovných dní
E-mail (na pripomienky): pripomienky@normoff.gov.sk


Oznámenie výsledku výberových konaní (DOC, 30,2 kB) Obal Stiahnuť (DOC, 30,2 kB) (DOC, 133,1 kB) Vlastný materiál Stiahnuť (DOC, 133,1 kB)
(RTF, 631,5 kB) Uznesenie Stiahnuť (RTF, 631,5 kB) (RTF, 116,5 kB) Dôvodova Stiahnuť (RTF, 116,5 kB)
(DOC, 34,8 kB) Predkladacia Stiahnuť (DOC, 34,8 kB) (DOC, 20,0 kB) Kommuniké Stiahnuť (DOC, 20,0 kB)
(DOC, 317,4 kB) Príloha 1 Stiahnuť (DOC, 317,4 kB) (DOC, 38,4 kB) Príloha 2 Stiahnuť (DOC, 38,4 kB)
(DOC, 26,1 kB) Príloha 3 Stiahnuť (DOC, 26,1 kB)                 (DOC, 31,2 kB) Príloha 4 Stiahnuť (DOC, 31,2 kB)
(DOC, 31,7 kB) Príloha 5 Stiahnuť (DOC, 31,7 kB) (DOC, 21,5 kB) Príloha 6 Stiahnuť (DOC, 21,5 kB)
(DOC, 41,5 kB) Príloha 7 Stiahnuť (DOC, 41,5 kB) (DOC, 26,6 kB) Príloha 8 Stiahnuť (DOC, 26,6 kB)
(DOC, 36,9 kB) Príloha 9 Stiahnuť (DOC, 36,9 kB) (DOC, 41,5 kB) Príloha 10 Stiahnuť (DOC, 41,5 kB)
(DOC, 26,6 kB) Príloha 11 Stiahnuť (DOC, 26,6 kB) (DOC, 25,1 kB) Príloha 12 Stiahnuť (DOC, 25,1 kB)


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 13. 2. 2008