English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Pripomienkové konanie 2008/100/003027/01277

Názov materiálu: Návrh prevodu Projektu „Univerzitné vedecko-výskumné pracovisko s lineárnym urýchľovačom“ z Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky na Ministerstvo školstva SR.
Číslo materiálu (rezortné): 2008/100/003027/01277
Dátum začatia pripomienkového konania: 25. 4. 2008
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 2. 5. 2008
Názov postupu a lehota: skrátený – 5 pracovných dní – z dôvodu hrozby hospodárskych škôd
Internetová adresa: (na materiál) /?pripomienkove-konanie
E-mail (na pripomienky): pripomienky@normoff.gov.sk


Oznámenie výsledku výberových konaní (RTF, 21,1 kB) Obal Stiahnuť (RTF, 21,1 kB) (DOC, 81,9 kB) Vlastný materiál Stiahnuť (DOC, 81,9 kB)
(DOC, 56,8 kB) Uznesenie Stiahnuť (DOC, 56,8 kB) (DOC, 34,8 kB) Doložka fin. Stiahnuť (DOC, 34,8 kB)
(DOC, 44,5 kB) Predkladacia Stiahnuť (DOC, 44,5 kB) (DOC, 29,2 kB) Kommuniké Stiahnuť (DOC, 29,2 kB)


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 25. 4. 2008