English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Pripomienkové konanie 2008/100/002517/01068

Názov materiálu: Návrh na usporiadanie správy akcií spoločnosti BIONT, a s. a doriešenie otvorených otázok a problémov spoločnosti
Číslo materiálu (rezortné): 2008/100/002517/01068
Dátum začatia pripomienkového konania: 7. 4. 2008
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 18. 4. 2008
Názov postupu a lehota: bežný - 10 pracovných dní
Internetová adresa: (na materiál) /?pripomienkove-konanie
E-mail (na pripomienky): pripomienky@normoff.gov.sk


Oznámenie výsledku výberových konaní (RTF, 20,8 kB) Obal Stiahnuť (RTF, 20,8 kB) (DOC, 58,4 kB) Vlastný materiál Stiahnuť (DOC, 58,4 kB)
(DOC, 51,7 kB) Uznesenie Stiahnuť (DOC, 51,7 kB) (DOC, 35,8 kB) Doložka fin. Stiahnuť (DOC, 35,8 kB)
(DOC, 30,7 kB) Predkladacia Stiahnuť (DOC, 30,7 kB) (DOC, 28,2 kB) Kommuniké Stiahnuť (DOC, 28,2 kB)


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 25. 4. 2008