English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Pripomienkové konanie 2007/111/008687/03272

Názov materiálu: Návrh na zrušenie úlohy č. 6 v mesiaci január, úloh č. 26 a 28 v mesiaci marec, úlohy č. 14 v mesiaci apríl, úlohy č. 39 v mesiaci máj a úlohy č. 32 v mesiaci september z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2007 schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 10 z 10. januára 2007
Číslo materiálu (rezortné): 2007/111/008687/03272
Dátum začatia pripomienkového konania: 14. 11. 2007
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 27. 11. 2007
Názov postupu a lehota: bežný - 10 pracovných dní
E-mail (na pripomienky): pripomienky@normoff.gov.sk


Oznámenie výsledku výberových konaní (RTF, 19,4 kB) Obal Stiahnuť (RTF, 19,4 kB)                    (DOC, 39,4 kB) Predkladacia správa Stiahnuť (DOC, 39,4 kB)
(RTF, 631,6 kB) Uznesenie Stiahnuť (RTF, 631,6 kB)                    (DOC, 59,9 kB) Vlastný materiál Stiahnuť (DOC, 59,9 kB)
(RTF, 12,7 kB) Kommuniké Stiahnuť (RTF, 12,7 kB)                    (DOC, 27,1 kB) (DOC, 27,1 kB)


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 14. 2. 2008