English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Previerka STN 34 7661: 2013

Oznámenie o pristúpení k previerke STN 34 7661: 2013 Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Káble a vodiče 

Odbor technickej normalizácie (ďalej len „OTN“) oznamuje, že v súlade so zákonom č. 60/2018 o technickej normalizácii (§ 4 odsek 2 písm. a) a d)) pristupuje k previerke (a prípadne následnej revízii) STN 34 7661: 2013 Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Káble a vodiče. 

K previerke OTN pristupuje na základe podnetu zástupcu Zväzu elektrotechnického priemyslu SR v Rade pre technickú normalizáciu na zaradenie revízie predmetnej normy do plánu technickej normalizácie z dôvodu deklarovaného nesúladu s harmonizovanou európskou normou EN 50575: 2014 Silnoprúdové, riadiace
a komunikačné káble. Káble na všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu
k požiadavkám reakcie na oheň


Na základe výsledku previerky bude STN 34 7661: 2013
a) potvrdená v súčasnom znení, alebo
b) zmenená, alebo
c) revidovaná ako nové vydanie s novým dátumom alebo
d) zrušená

STN 34 7661: 2013 stanovuje požiadavky na výrobu, požiarnu charakteristiku (parameter), posudzovanie parametra a podmienky zabudovania káblových výrobkov do stavby. Má preto vplyv na uvádzanie káblov ako stavebných výrobkov na domáci trh. 

Odbor technickej normalizácie vyzýva organizácie zo všetkých skupín zainteresovaných strán, ktoré majú o STN 34 7661: 2013 záujem, aby
najneskôr do 22. 03. 2021 vrátane odoslali na kontaktnú adresu miriam.sobihardova@normoff.gov.sk vyplnený formulár Previerka STN 34 7661: 2013_Formulár (DOCM, 56,2 kB).

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 25. 2. 2021