English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Prekážky a obmedzenia na ceste

Oznámenie podľa Nariadenia Rady (ES) č. 2679/98 o fungovaní vnútorného trhu vo vzťahu k voľnému pohybu tovaru medzi členskými štátmi

Oznamujúci subjektDátum oznámeniaMiesto a predmet uzávierkyTermín trvania uzávierky

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

27.07.2021 cesta III/2108 v km cca 5,626 (kumulatívne) (PDF, 207,0 kB)

3 dni v mesiaci august 2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

23.07.2021 cesta I/12 v km cca 0,412 (kumulatívne) (PDF, 206,6 kB)

2 dni v termíne júl - august

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

22.07.2021 cesta I/10 v km 6,983 – 8,183 (Makov) (PDF, 207,8 kB)

26.07.2021 - 22.08.2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

22.07.2021 cesta III/2058 v staničení 0,089 (kumulatívne) v obci Rudina (PDF, 206,5 kB)

2 dni v termíne 23.07.2021 - 25.07.2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

20.07.2021 cesta III/2006 v km cca 2,673 (kumulatívne) (PDF, 207,4 kB)

26.07.2021 - 27.07.2021

Mesto Nemšová

19.07.2021 časť príjazdovej komunikácie k logistickému centru LIDL – veľkosklad potravín, Púchovská 12, Nemšová na pozemku registra C KN parc. č. 3495/11 v k. ú. Nemšová, obec Nemšová (PDF, 209,1 kB)

02.08.2021 - 08.08.2021 od 7,00 h. do 17,00 h.

Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie

19.07.2021 cesta I/61 od križovatky s UC Kaufland Piešťany po križovatku ciest I/61 a III/1319 v k. ú. Červeník v okrese Piešťany a Hlohovec, medzi obcami Piešťany-Drahovce-Madunice-Červeník (PDF, 214,1 kB)

08.08.2021 v čase od 7,30 h do 17,00 h nepretržite

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

19.07.2021 cesta III/1917 v km cca 0,435 (kumulatívne) v obci Slavnica (PDF, 211,3 kB)

20.07.2021 - 23.07.2021 (realizácia kanalizačnej prípojky) 

13.09.2021 - 24.09.2021 (frézovanie a asfaltovanie)

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

19.07.2021 cesta II/583 v km 25,190 (PDF, 206,6 kB)

august 2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

16.07.2021 cesta I/59 v úseku mostných objektov ev. č. 59 - 074 (v staničení km 69,145 - 69,250), ev. č. 59 – 076 (km 70,116-70,186), 59-077 (km 70,450 – 70,572) a ev. č. 59-077B (km 72,440 – 72,680) v k.ú. Dolný Kubín, Kňažia resp. Bziny (PDF, 212,8 kB)

17.07. - 18.07.2021 -  most ev. č. 59 - 074 (km 69,145 - 69,250 k.ú. D.Kubín)

24.07. - 25.07.2021 - most ev. č. 59 – 076 (km 70,116 - 70,186 k.ú. D.Kubín)

31.07. - 01.08.2021 - most ev.č. 59-077 (km 70,450–70,572 k.ú. Kňažia) 

07.08. - 08.08.2021 - most ev.č. 59-077B (km 72,440 – 72,680 k.ú. Bziny) 

14.08. - 15.08.2021 - náhradný termín.

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

16.07.2021 cesta č. I/59 (PDF, 209,2 kB)

17. – 18. júla 2021  most ev. č. 59 - 074  

      
24. – 25. júla 2021 - most ev. č. 59 – 076


31. júla – 01. augusta 2021 - most ev.č. 59-077


07. – 08. augusta 2021 - most ev.č. 59-077B


14. – 15. augusta 2021 – náhradný termín.

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

15.07.2021 cesta č. I/49A (PDF, 209,3 kB) 17. 7. 2021 - 31. 8. 2021

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

14.07.2021 cesta č. III/1880, cesta č. III/1884, cesta č. III/1890 a cesta č. III/1893 (PDF, 212,5 kB) 15.07.2021 - 03.08.2021

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

14.07.2021 cesta č. II/507 (PDF, 210,7 kB) 15.07.2021 - 03.08.2021

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

14.07.2021 cesta č. III/1912, cesta č. III/1922, cesta č. III/1923 (PDF, 210,8 kB) do 03.08.2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

14.07.2021 cesta I/64 v km 186,654 v meste Rajecké Teplice (PDF, 206,7 kB) júl - august 2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

13.07.2021 cesta III/2058 v staničení 2,038 (kumulatívne) v obci Rudina (PDF, 208,3 kB) 2 dni v termíne 12.07.2021 - 16.07.2021

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

 09.07.2021 cesta III/1893 v meste Trenčianske Teplice a v obci Omšenie (PDF, 209,0 kB) 16.07.2021 od 17,00 h do 20,30 h

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

 09.07.2021 ľavý jazdný pruh I/9, cca v km 104,300, v k. ú.: Drietoma, uzávierka predĺžená 0 0,125 km na celkovú dĺžku 0,405 km (PDF, 208,7 kB) do 30.09.2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

 09.07.2021 cesta III/2074 v km 0,822 (kumulatívne) (PDF, 207,1 kB) 3 dni v termíne júl – august 2021

Okresný úrad Námestovo
Doprava a pozemné komunikácie

09.07.2021  cesta II/584/A, II/584, III/2312 a III/2311 v obci Zuberec, okres Tvrdošín (PDF, 208,3 kB) 17.07.2021 od 8,15 h do 15,00 h

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

 09.07.2021 cesta III/2110 v km 0,151 – 0,312 (ul. Hurbanova) v meste Rajec (PDF, 207,0 kB) 11.07.2021 od 9,00 h do 16,00 h

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

09.07.2021  cesta I/64 (medzi križovaním s ulicami Školskou a Kuneradskou) a III/2106 (od križovatky s Rajeckou cestou po križovatku s Pionierskou ulicou) (PDF, 210,5 kB) 10.07.2021 od 11,30 h do 18,00 h

Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie

08.07.2021 cesta I/51, Senica – bezo zmeny, v úseku od km 86,000 (cca 150 m pred začiatkom mesta Senica od Holíča) po km 88,430 (po okružnú križovatku cesty I/51, III/1152 a Kaplinské pole) (PDF, 216,4 kB) čiastočná: 23.06.2021 - 08.08.2021 v čase od 6,00 h do 22,00 h vrátane dní pracovného voľna a pracovného pokoja - bezo zmeny

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

07.07.2021 cesta I/64, cca v km 154,000, vľavo, (v mieste šachty Š4) v k. ú.: Nitrianske Pravno (PDF, 209,0 kB) 12.07.2021 – 30.07.2021

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

07.07.2021 cesta č. III/2327, prekop v ckm 2,519 CDB kum (PDF, 207,2 kB) do 08/2021

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

30.06.2021 cesta č. III/2358 v ckm 2,169 – 2,184 CDB kum (PDF, 208,1 kB) máj - október bežného roku

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

29.06.2021 cesta č. III/2343 ckm 0,444 – 1.594 CDB kum (PDF, 208,4 kB) apríl - október bežného roka

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

28.06.2021 cesta III/2070 v km 1,779 a 1,761 (PDF, 207,9 kB) jún - júl 2021

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

24.06.2021 most MO 2340-2 na ceste č. III/2340 v k. ú. Uhorská Ves (PDF, 227,9 kB) do doby rekonštrukcie (opravy ) mostného objektu

Okresný úrad Ružomberok
Doprava a pozemné komunikácie

24.06.2021 cesta III/2226 – od cestného km 4,480 po cestný km 4,510 v obci Liptovská Štiavnica (PDF, 207,5 kB) 01.07.2021 - 02.07.2021 (v oboch dňoch v čase od 7,30 h – 18,30 h)

Okresný úrad Námestovo
Doprava a pozemné komunikácie

22.06.2021 cesta III/2274 v km 4,655 – 4,694 (most ev. č. 2274002, za obcou Oravská Jasenica) (PDF, 206,6 kB) 23.06.2021 - 30.06.2021

Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie

21.06.2021 cesta II/500 Kúty – Senica, km 3,740 – 3. 870 mimo sídelný útvar obce Kúty a Čáry (PDF, 207,7 kB) 22.06.2021 od 08,00 h - 21.07.2021 do 17,00 h

Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie

21.06.2021 cesta I/51 od km 74,750 – 77,920 v úseku Radošovce – Lopašov (PDF, 209,4 kB)

22.06.2021 - 18.07.2021 vrátane dní pracovného voľna a pracovného pokoja

3.

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

18.06.2021 cesta I/18 km 558,000 – 559,674 v k.ú. Liptovský Hrádok (PDF, 212,2 kB) 01.07.2021 - 28.08.2021

Okresný úrad Komárno
Doprava a pozemné komunikácie

18.06.2021 cesta III/1463 (od km 9,483 – po km 10,678) (PDF, 209,4 kB) 25.06.2021 od 07,00 h - 05.07.2021 do 19,00 h

Okresný úrad Komárno
Doprava a pozemné komunikácie

18.06.2021 cesta III/1422 (od km 5,969  – po km 8,333 a od km 9,404  – po km 10,110) (PDF, 210,0 kB) 23.06.2021 od 07,00 h - 07.07.2021 do 19,00 h

Okresný úrad Komárno
Doprava a pozemné komunikácie

18.06.2021 cesta III/1455 (od km 14,000 – po km 16,258) (PDF, 208,8 kB) 24.06.2021 od 07,00 h - 04.07.2021 do 19,00 h

Okresný úrad Komárno
Doprava a pozemné komunikácie

18.06.2021 cesta III/1470 (od km 5,828 – po km 7,123) (PDF, 209,3 kB) 22.06.2021 od 07,00 h - 02.07.2021 do 19,00 h

Okresný úrad Komárno
Doprava a pozemné komunikácie

18.06.2021 cesta III/1477 (od km2,211 – po km 3,707) (PDF, 208,4 kB) 21.06.2021 od 06,00 h - 01.07.2021 do 18,00 h

Okresný úrad Komárno
Doprava a pozemné komunikácie

18.06.2021 cesta II/588 (od km 9,266 – po km 10,884) (PDF, 208,5 kB) 21.06.2021 od 07,00 h - 30.06.2021 do 19,00 h

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

18.06.2021 cesta č. II/584 od ckm 17,400 (hranica okresov Tvrdošín a L. Mikuláš) po ckm 43,000 (križovatka s MK v Liptovskom Trnovci) (PDF, 208,6 kB) 17.07.2021 od 08,15 h do 13,00 h

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

17.06.2021 cesta I/60 v km 0,566 po pravej strane v smere na Čadcu na Mostnej ulici v Žiline (PDF, 206,7 kB) 28.06.2021 - 03.09.2021

Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie

17.06.2021 cesta I/51 v meste Senica (PDF, 218,9 kB) - čiastočná:
23.06.2021 - 08.08.2021 v čase od 6,00 h do 22,00 h vrátane dní pracovného voľna a pracovného pokoja    

- úplná: 
09.07.2021 - 11.07.2021 v čase od 6,00 h do 22,00 h

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

17.06.2021 cesta II/507 v k.ú. Opatová a Zamarovce (PDF, 273,4 kB) 17.07.2021 od 17,00 h - 18.07.2021 do 01,00 h, 18.07.2021 od 07,00 h - 18.07.2021 do 15,00 h

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

16.06.2021 cesta III/2108 v km 0,746 – 0,953 v obci Konská (PDF, 207,2 kB) jún - september 2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

16.06.2021 cesta III/2108 v km 0,000 – 0,665 v obci Konská (PDF, 207,3 kB) jún - september 2021 

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

15.06.2021 cesta III/2075 v mieste mostného objektu č. 2075-001, pred obcou Lysica (PDF, 208,1 kB) 15.06.2021 - 15.12.2021

Grécke úrady (prostredníctvom Európskej komisie)

15.06.2021 Možnosť narušenia alebo zrušenia harmonogramu lodí z dôvodu 24-hodinového štrajku námorníckych zväzov dňa 16. júna 2021. 16.06.2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

14.06.2021 cesty I. triedy v rámci Žilinského kraja (PDF, 209,1 kB) podľa potreby (do 31.11.2021)

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

14.06.2021 cesta č. III/2333 k. ú. Ploštín, ckm 2,453 – 2,848 CDB kum (PDF, 208,3 kB) apríl - september 2021

Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie

11.06.2021 cesta II/500 Kúty – Senica,  km 0,000 – 1,978 v obci Kúty (PDF, 208,7 kB) 08.06.2021 - 31.07.2021

Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie

11.06.2021 cesta I/75, staničenie v km 25,225, k.ú. Trnovec nad Váhom (PDF, 209,1 kB) 12.06.2021 od 07,00 h - 13.06.2021 do 12,00 h

Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie

11.06.2021 cesta I/51 od km 100,800 po km 104,410 v prieťahu horským priechodom Biela Hora (PDF, 214,5 kB) 18.06.2021 od 08,00 h - 20.07.2021 do 18,00 h nepretržite čiastočná uzávierka

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

10.06.2021 cesta III/2084 v km cca 9,005 (kumulatívne)_Turie (PDF, 206,7 kB) 2 dni v termín jún – júl 2021

Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie

10.06.2021 cesta II/500  km 39,595 k.ú. Sobotište (PDF, 207,3 kB) 10.06.2021 od 08,00 h - 30.06.2021 do 17,00 h

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

09.06.2021 cesta III/2108 v km cca 5,626 (kumulatívne)_Kamenná Poruba (PDF, 207,2 kB) 3 dni v termíne jún – júl 2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

09.06.2021 cesta I/78 v staničení km 40,026 - 40,234 v Oravskej Polhore (PDF, 212,1 kB) 21.06.2021 - 16.07.2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

09.06.2021 cesta I/64 v úseku mostného objektu ev.č. 64-104 v Poluvsí staničení km 143,290 (PDF, 208,9 kB) 11.06.2021 - 31.07.2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

08.06.2021 cesta I/78 v km 23,970 – 27,390 (Námestovo – Zubrohlava) (PDF, 209,4 kB) 10.06.2021 od 06,00 h - 24.07.2021 do 22,00 h 

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

07.06.2021 cesta I/70 km 13,960 – 16,620 v Dolnom Kubíne (PDF, 212,1 kB) 07.06.2021 - 31.07.2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

07.06.2021 cesta III/2099 v úseku medzi MK ul. Pod sadom a ul. Gogoľova (PDF, 211,5 kB) 15.08.2021 - 20.10.2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

07.06.2021 cesta I/18 km 551,835 - 552,699 v k.ú. Okoličné (PDF, 212,3 kB) 07.06.2021 - 06.07.2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

07.06.2021 cesta I/72 km 96,130 - 104,624 v k.ú. Liptovská Porúbka (PDF, 212,0 kB) 08.06.2021 - 07.07.2021

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

07.06.2021 cesta III/1877 v km 4,025 – 4,095 kumul. (k.ú. Selec) a cesta III/1924 v km 0,827 – 1,100 kumul. (k.ú. Pruské) (PDF, 209,3 kB) 08.06.2021 - 30.06.2021

Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie

03.06.2021 III/1143 Šaštín-Stráže - Borský Mikuláš v km cca 1,170 - 4,770, v úseku od križovatky s MK Zákostolie v meste Šaštín-Stráže po križovatku s cestou II/590 v obci Borský Mikuláš (PDF, 209,5 kB) 12.06.2021 od 10,45 h do 14,00 h

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

03.06.2021 cesta I/10 v km cca 17,793 (kumulatívne) (PDF, 207,8 kB) 1 deň v termíne jún - júl 2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

03.06.2021 cesta III/2072 v km 2,945 – 2,570 (PDF, 210,0 kB) 03.06.2021 - 30.09.2021

Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie

03.06.2021 cesta I/63 Tôň, km 76,400 – 78,000 (PDF, 216,2 kB) 09.06.2021 od 07,00 h - 05.07.2021 do 18,00 h

Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie

02.06.2021 cesta II/500  Kúty – Senica  v úseku km  5,600 – 7,200 v sídelnom útvare obce Čáry (PDF, 209,8 kB) 03.06.2021 od 8,00 h - 31.07.2021 do 17,00 h

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

02.06.2021 ľavý jazdný pruh I/9, cca v km 104,300, v k. ú.: Drietoma (PDF, 208,3 kB) predĺžený do 30. 9. 2021

Grécke úrady (prostredníctvom Európskej komisie)

01.06.2021 Možnosť narušenia alebo zrušenia harmonogramu lodí z dôvodu 24-hodinového štrajku námorníckych zväzov dňa 03. júna 2021. 03.06.2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

31.05.2021 cesta III/2084 v km 4,830 (PDF, 209,4 kB) 01.06.2021 - 15.06.2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

28.05.2021 cesta III/2076 v km cca 0,035 (kumulatívne) (PDF, 208,2 kB) 3 dni v termíne jún - júl 2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

28.05.2021 cesta I/59 v km 106,570 – 107,200 v k. ú. Trstená (PDF, 210,1 kB) 31.05.2021 - 03.06.2021 (frézovanie), 03.06.2021 - 06.06.2021 (asfaltovanie)

Okresný úrad Nitra

27.05.2021 cesta I/64  k.ú. Šurany v km 40,185 – okružná križovatka s cestou II/580 v km 4,278 (PDF, 209,5 kB) 29.05.2021 od 6,00 h do 24,00 h

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

27.05.2021 cesta č. III/2335 v ckm  4,707 – 4,795   CDB kum – obec Smrečany (PDF, 207,7 kB) apríl – september bežného roka 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

25.05.2021 cesta III/2335 v ckm 6,574 CDB kum v k. ú. Smrečany (PDF, 208,4 kB) do 31.05.2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

24.05.2021 cesta I/65 pred bytovými domami č. 8 a 10 na ul. P. O. Hviezdoslava v meste Martin (PDF, 207,1 kB) 25.05.2021 - 25.06.2021

Mesto Šaštín – Stráže

24.05.2021 miestna komunikácia ul. Nádražná na pozemku parc.č. 88/2 v k.ú. Šaštín (PDF, 207,1 kB) 12.06.2021 od 11,00 h do 13,00 h

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

24.05.2021 cesta III/2095 v staničení km 2,833 (kumulatívne) v obci Rudina (PDF, 208,2 kB) 25.05.2021 od 7,00 h do 16,00 h
01.06.2021 od 7,00 h do 16,00 h

Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie

24.05.2021 cesta II/500  Senica - Sobotište v úseku km 35,477 – 36,147 v sídelnom útvare obce Sobotište (PDF, 209,4 kB) 25.05.2021 od 8,00 h - 15.06.2021 do 17,00 h

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

21.05.2021 cesta I/61 v km 185,275-185,605 v k.ú. Hričovské Podhradie (PDF, 211,0 kB) 25.05.2021 - 27.05.2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

20.05.2021 cesta I/11 v km 408,389 – 408, 874 (od železničného priecestia po križovatku s cestou I/12) v k.ú. Svrčinovec (PDF, 211,1 kB) 24.05.2021 - 26.05.2021, 
26.05.2021 - 29.05.2021 -  náhradný termín

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

19.05.2021 cesta III/2085 v km cca 2,060 a 2,080 v meste Žilina, mestská časť Trnové (PDF, 207,9 kB)  24.05.2021 - 04.06.2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

19.05.2021 cesta I/60 Žilina - ul. Nemocničná v km 1,800 - 2,800 (PDF, 213,7 kB) 22.05.2021 - 27.06.2021

Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie

19.05.2021 cesta III/1279 ul. Bernolákova v Trnave (PDF, 208,5 kB) 22.05.2021 od 7,00 h - 23.05.2021 do 20,00 h

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

18.05.2021 cesta I/78 v km 34,972 – 40,259 v k. ú. Oravská Polhora (PDF, 209,1 kB) 18.05.2021 - 14.11.2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

18.05.2021 cesta I/11 v  km 438,900 – 434,000 v k.ú. Brodno (PDF, 212,8 kB) 28.05.2021 od 20,00 h - 30.05.2021 do 24,00 h

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

18.05.2021 cesta III/2084 v km 10,724 v obci Turie (PDF, 208,4 kB) 17.05.2021 - 30.08.2021

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

17.05.2021 cesta I/64, cca v km 127,110 - 127,190, v k. ú.: Oslany (PDF, 207,0 kB) 18.05.2021 - 31.05.2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

14.05.2021 cesta III/2017 v km 7,400 – 7,550 a v km 7,677 – 7,750 v k. ú. Kysucký Lieskovec (PDF, 206,6 kB) 14.05.2021 - 30.08.2021

Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie

13.05.2021 cesta I/64  v km 31,902 a cesta I/75 v km 49,461 – okružná križovatka v k.ú. Nové Zámky (PDF, 209,3 kB) 14.05.2021 (od 06,00 h) - 17.05.2021 (do 04,00 h), pokračovanie 22.05.2021 (od 06:00 h) - 24.05.2021 (do 04:00 h)

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

12.05.2021 cesta III/2005 v km cca 4,805 (PDF, 206,4 kB) 26.05.2021 - 31.05.2021

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

11.05.2021 cesta č. III/2353 (most cez potok Sestrč v k. ú. Bukovina (PDF, 208,9 kB) 05/2021 – 12/2021

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

07.05.2021 cesta III/1896 v k.ú. Horné Motešice a k.ú. Bobot  (PDF, 277,3 kB) 19.06.2021 (od 08:00 do 19:00 h)
20.06.2021 (od 08:00 do 18:00 h)

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

07.05.2021 cesta II/516 v k.ú. Horňany, k.ú. Bobotská Lehota, k.ú. Bobot, k.ú. Dolné Motešice a k.ú. Horné Motešice (PDF, 280,5 kB) 19.06.2021 (od 08:00 do 19:00 h)
20.06.2021 (od 08:00 do 18:00 h)

Mesto Nemšová

03.05.2021 miestna komunikácia ulica Stromová (PDF, 208,2 kB) 10.05.2021 od 07,00 - 30.05.2021 do 17,00 h

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

04.05.2021 cesta I/9, cca v km 136,560 - 141,360, od križovatky cesty I/9 s cestou III/1861 po križovatku  cesty I/9 s cestou III/1827 (PDF, 207,8 kB) 19.06.2021, v čase od 8,00 do 19,00 h 
20.06.2021, v čase od 8,00 do 18,00 h

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

30.04.2021 cesta III/1871 v km 0,020 – 1,380 (kumul.) – ul. Hanzlíkovská a Hlavná (PDF, 274,3 kB) 01.05.2021 - 31.08.2021 

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

30.04.2021 cesta III/2100 v km cca 0,683 (PDF, 208,3 kB) 01.05.2021 - 30.06.2021

Mesto Nemšová

29.04.2021  miestna komunikácia ulica Slnečná (PDF, 211,2 kB) 01.05.2021 od 07,00 - 15.06.2021 do 17,00 h

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

29.4.2021 cesta I/64, cca v km 118,446 - 118,471, na mostnom objekte MO 64-041 v k. ú.: Partizánske (PDF, 207,7 kB) 03.05.2021 - 07.06.2021

Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie

29.04.2021 cesta I/51 od km 67,120 po km 73,300  v úseku Trnovec - Radošovce (PDF, 212,3 kB)

03.05.2021 - 08.06.2021
(vrátane dní pracovného voľna a pracovného pokoja)

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

29.04.2021 cesta I/64 v k.ú. Žilina resp. Lietavská Lúčka v úseku od svetelnej križovatky Metro po most cez Rajčianky v Lietavskej Lúčke (PDF, 211,6 kB) 01.05.2021 - 02.05.2021 
08.05.2021 - 09.05.2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

28.04.2021 cesta I/64 (v úseku medzi rondlom a križovatkou pod Metrom) s presmerovaním premávky po ceste I/60 a MK (ul. Hlinská a Obvodová) (PDF, 212,1 kB) 01.05.2021 od 19,00 - 02.05.2021 do 05,00 h 

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

27.04.2021 cesta I/11 v staničení km 413,051 – 413,435 (od železničného priecestia po križovatku Tesco) v k.ú. Čadca (PDF, 211,5 kB) 29.04.2021 - 02.05.2021 – I. etapa
06.05.2021 - 09.05.2021 – II. etapa

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

27.04.2021 cesta II/516 v km 14,300-14,380 (k.ú. Horné Motešice), 15,900-16,050 (k.ú. Dolné Motešice) a 20,230-21,180 (k.ú. Horňany) (PDF, 271,4 kB) 27.04.2021 - 10.05.2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

23.04.2021 cesta I/59 km 86,590 – 87,4150 v k.ú. Dlhá nad Oravou (PDF, 211,5 kB) 26.4.2021 - 31.5.2021

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

23.04.2021 cesta č. III/2344 ckm 0,799 CDB kum, obec Važec (PDF, 208,6 kB)

apríl - máj 2021, 
konečnú asfaltovú cestu stavebník zabezpečí do 30.09.2021

Estónske úrady (prostredníctvom Európskej Komisie)

22.04.2021

Plánovaná obnova hraničného priechodu Ivangorod Ruskou federáciou v auguste 2021. Renovácia má trvať 2,5 roka
(približne do konca roka 2023). Viac informácií o možných obmedzeniach na hraniciach bude k dispozícii v júni.

august 2021

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

22.04.2021 cesta č. III/2335, ckm ckm 2,428 a 2436 CDB kum (PDF, 208,3 kB) máj - október bežného roka

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

21.04.2021 cesta III/2084 v km 3,920 – 5,400 v k. ú. Rosina (PDF, 207,5 kB) jún - júl 2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

20.4.2021 cesta III/2085 v km cca 3,560 (kumulatívne) (PDF, 207,9 kB) 3 dni v termíne 20.04.2021 - 20.05.2021

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

19.4.2021 cesta č. III/2335 v ckm  7,466 – 7,471 CDB kum (PDF, 207,7 kB) apríl - september bežného roka

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

16.4.2021 cesta I/18 ul. SNP v km 558,847-559,400 (od križovatky s MK ul. M.Blahu až po budovu MÚ) (PDF, 211,9 kB) máj - jún 2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

16.4.2021 cesty I/60 Žilina v úseku Križovatka Košická–most Kysucká,  km 3,400-5,900 (PDF, 212,0 kB) 19.04.2021 - 28.05.2021

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

16.04.2021 cesta III/1225 v km 4,520 – 4,760 (k.ú. Melčice) a v km 5,980 – 6,170 (k.ú. Zemianske Lieskové) a cesta III/1875 v km 0,000 – 0,060 kumulatívne (k.ú. Melčice) v obci Melčice-Lieskové (PDF, 279,4 kB) 17.04.2021 - 31.05.2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

15.4.2021 cesta III/2055 v staničení 3,635 (kumulatívne) v obci Nesluša (PDF, 207,5 kB) 2 dni v termíne 15.04.2021 - 15.05.2021

Okresný úrad Nitra 
Doprava a pozemné komunikácie

14.04.2021 cesta I/75 v k.ú. Šaľa od km 20,793 do km 21,422 (PDF, 209,0 kB) čiastočná uzávierka: 15.04.2021 od 08,00 - 28.05.2021 do 20,00 h (vrátane dní pracovného voľna a cez nedele) 

úplná uzávierka: 09.05.2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

12.04.2021 cesta III/2083 v km 1,490 (PDF, 207,8 kB) 21.04.2021 - 22.05.2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

09.04.2021 cesta I/11 v km 412,219 – 413,030 v k. ú. Čadca (PDF, 209,7 kB) 12.04.2021 - 16.04.2021
19.04.2021 - 23.04.2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

09.04.2021 cesta III/2106 v križovatke cesty III/2106 s miestnou komunikáciou ul. Kostolná (PDF, 207,6 kB) 3 dni v termíne 15.04.2021 - 15.05.2021

Okresný úrad Nitra 
Doprava a pozemné komunikácie

09.04.2021 cesta I/51, staničenie 89,930 km – 89,980 km, k.ú. Vráble (PDF, 213,6 kB) 24.04.2021 od 8,00 h - 26.04.2021 do 19,00 h

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

08.04.2021 cesta I/18 v staničení km 522,150 – 522,588 v k.ú. Štiavnička (PDF, 209,7 kB)

08.05.2021 - 09.05.2021 
15.05.2021 - 16.05.2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

08.04.2021 cesta III/2105 v km cca 0,950 (kumulatívne) (PDF, 207,2 kB) 3 dni v termíne 15.04.2021 – 15.05.2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

08.04.2021 cesta III/2102 v km cca 2,425 (kumulatívne) (PDF, 207,2 kB) 3 dni v termíne 07.04.2021 – 30.04.2021

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

08.04.2021 cesta č. III/2333, ckm 0,092 CDB kum (PDF, 206,9 kB) 12.04.2021 - 23.04.2021

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

07.04.2021 cesta č. II/584  ckm  45,545 CDB kum, III/233 ckm 0,095 – 0,300 CDB kum (PDF, 206,8 kB) apríl – máj 2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

06.04.2021 úplná uzávierka tunela Horelica a prípojnej komunikácie I/11A v km 414,300 – 418,600 (PDF, 212,2 kB) 16.04.2021 (piatok) od 22,00 h  - 18.04.2021 (nedeľa) do 22,00 h (nepretržitá  48 hodinová uzávierka - servisná)

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

06.04.2021 cesta III/2085 v km cca 1,010 (kumulatívne) (PDF, 207,9 kB) 3 dni v termíne 06.04.2021 - 30.04.2021

Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie

01.04.2021 II/500  v kkm  39,595 (pri obci Sobotište) (PDF, 208,3 kB) 06.04.2021 od 08,00 - 06.06. 2021 do 16,00 h 

Okresný úrad Ružomberok
Doprava a pozemné komunikácie

01.04.2021 cesta III/2226 – od cestného km 3,044 po cestný km 3,091 v katastrálnom území obce Liptovská Štiavnica (PDF, 208,1 kB) 06.04.2021 - 31.05.2021

Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie

01.04.2021 cesta I/63, obec Dolný Štál, km 56,850 - 58,000 t. j. úsek od križovatky cesty I/63 s cestou II/211 (ZÚ cca 60 m pred križovatkou  s II/211) po koniec obce Dolný Štál smer (PDF, 210,3 kB) 07.04.2021 - 26.04.2021 vrátane dní pracovného voľna a pracovného pokoja

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

01.04.2021 cesta I/64 v k. ú. Kľače  v km 184,000 – 185,350 (PDF, 212,1 kB) 06.04.2021 - 30.4.2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

01.04.2021 cesta I/64 v k. ú. Žilina (PDF, 212,1 kB)

06.04.2021 - 20.04.2021
(výmena zvodidiel pri NRS01 v strede komunikácie)

20.04.2021 - 05.05.2021
(výmena zvodidiel pri NRS01, NRS02 a NRS03 v pravom pruhu)

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

01.04.2021 cesta I/18 v staničení km 522,150 – 522,588 v k. ú. Liptovská Štiavnička (PDF, 212,7 kB) 06.04.2021 - 28.05.2021 – obmedzenie premávky (zúžené jazdné pruhy)   

08.05.2021 - 09.05.2021 a 25.05.2021 - 26.05.2021 – uzávierka jedného jazdného pruhu

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

31.03.2021 I/64, v cca km 111,725, v  k. ú. Chynorany (PDF, 210,5 kB) jarná údržba: 15.4.2021 - 31.8.2021, v čase od 9,00 do 13,00 h
jesenná údržba: 1.9.2021 - 31.10.2021, v čase od 9,00 do 13,00 h

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

30.03.2021 I/9, v cca km 107,820, v  k. ú.: Drietoma a cca km 163,700, v  k. ú.: Nitrianske Sučany (PDF, 212,7 kB) jarná údržba: 15.4.2021 - 31.8.2021, v čase od 9,00 do 13,00 h
jesenná údržba: 1.9.2021 - 31.10.2021, v čase od 9,00 do 13,00 h

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

26.03.2021 cesta III/2084 v staničení 0,355 (kumulatívne) v meste Žilina (PDF, 207,2 kB) 05.04.2021 - 16.04.2021

Mesto Nemšová

26.03.2021 miestna komunikácia ulica Slnečná (PDF, 211,7 kB) 26.03.2021 od 15,00 h- 30.04.2021 do 17,00 h

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

25.03.2021  cesta č. III/2358, ckm 8,410 CDB kum, k. ú. Liptovská Kokava (PDF, 207,8 kB) 05/2021 - 06/2021

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

25.03.2021 čiastočná uzávierka cesty č.  II/537 v k. ú. Vavrišovo, Liptovský Peter, podľa dokumentácie  vypracovanej ..., č. oprávnenia 4900*SP*12 v termíne 3/2021 (PDF, 208,2 kB) 28.03.2021 - 08/2022

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

19.03.2021 cesta I/18 v km 468,350 - 469,350 v k.ú. Strečno (PDF, 208,4 kB) 20.03.2021 - 27.03.2021

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

19.03.2021 cesta č. III/2335 v ckm  6,963 – 7,229 CDB kum (PDF, 207,1 kB) apríl - september 2021

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

18.03.2021 cesta č. II/584, v ckm 52,710 CDB kum (PDF, 206,7 kB)

do konca marca 2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

16.03.2021 cesta I/78 v km 29,800 – 35,000 v k. ú. Rabča (PDF, 207,6 kB) 15.04.2021 - 14.11.2021

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

16.03.2021 ľavý jazdný pruh cesty I/9, cca v km 104,300, v k. ú.: Drietoma (PDF, 208,1 kB) 18.03.2021 - 31.5.2021
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
12.03.2021 cesta č.  II/537, pod diaľničným mostom D1-229, podľa dokumentácie vypracovanej ..., č. oprávnenia 4900*SP12 v termíne 2/2021 (PDF, 232,2 kB) 26.03. - 28.03.2021
Mesto Žilina 09.03.2021 miestna komunikácia ul. 1. mája (PDF, 213,2 kB) 22.03.2021 - 15.06.2021
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
08.03.2021 cesta č.  II/537, pod diaľničným mostom D1-229, ckm 2,940 – 3,170 CDB kum (PDF, 208,8 kB) marec - november 2021
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
05.03.2021 cesta III/2099 v km 9,608 – 9,862 v meste Žilina (PDF, 207,8 kB) 03.05.2021 - 30.09.2021
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
26.02.2021 cesta č. II/584, za parkoviskom Lúčky až po Jasná Koliesko od 01.03.2021 do 08.03.2021 a od záchytného parkoviska od 04.03.2021 – 08.03.2021 v ckm 47,853 – 58,163 CDB kum (PDF, 209,6 kB) 27.02.2021 - 08.03.2021
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
24.02.2021 cesta I/9, cca v km 122,800 - 198,426 v k. ú.: Mníchova Lehota až Nová Lehota   (PDF, 207,0 kB) 01.04.2021 -31.08.2021
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
23.02.2021 cesta I/64, cca v km 144,770 - 144,880, 145,370 - 146,200, 146,440 - 146,530, 144,880 - 144,920, 144,940 - 146,300, 146,400 - 146,450, v k. ú.: Nedožery-Brezany (PDF, 210,3 kB) 01.04.2021 -15.11.2021
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
23.02.2021 cesta II/507 v km 144,487 – 145,235 (kumul.) v intraviláne mesta Nemšová (PDF, 277,5 kB) 15.04. - 30.10.2021
Okresný úrad Dunajská Streda
Doprava a pozemné komunikácie
22.02.2021 cesta II/572 od km 40,025 do km 40,225 v meste Dunajská Streda (PDF, 208,4 kB) 01.03.2021 - 17.05.2021
Mesto Nemšová 16.02.2021 miestne komunikácie, ulice: Slovenskej armády, Obrancov mieru, Revolučná, 9. mája, Duklianska, Osloboditeľov a Púchovská (PDF, 209,2 kB) 15.04.2021 od 7,00 h - 15.10.2021 do 17,00 h
Mesto Nemšová 16.02.2021 miestne komunikácie, ulice: Slovenskej armády, Obrancov mieru, Revolučná, 9. mája, Duklianska, Osloboditeľov a Púchovská (PDF, 209,7 kB) 15.03.2021 od 7,00 h - 30.10.2021 do 17,00 h
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
16.02.2021 I/9, cca v km 168,060, v k. ú.: Nováky (PDF, 208,6 kB) 09.03.2021 od 7,00 h - do 17,00 h
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
15.02.2021 čiastočná uzávierka cesty I/64 v km 182,573 v súbehu s rodinným domom na parc. č. KN C 329 v k.ú. Rajec (ul. Kostolná) (PDF, 209,3 kB) 05.04.2021 - 09.04.2021
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
04.02.2021 čiastočná uzávierka cesty č. III/2332 Bobrovec ckm 0,901 CDB kum (PDF, 208,0 kB) 02.02.2021 - 28.02.2021
Okresný úrad Piešťany
Doprava a pozemné komunikácie
29.01.2021 cesta II/499 v km cca 71,617 – 76,000 v k. ú. Banka (PDF, 208,6 kB) 22.02.2021 - 22.02.2021
Grécke úrady (prostredníctvom Európskej komisie) 28.01.2021

Pre námorný personál navigačnej služby je vyhlásený 48-hodinový štrajk so začiatkom od 27.01.2021 do 29.01.2021 do 20,00 h.
Prepravné poriadky plavidiel môžu byť narušené a/alebo zrušené.

27.01.2021 - 29.01.2021
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
20.01.2021 cesta I/18 v úseku mostného objektu ev.č. 18-293 v ckm 482,000 k.ú. Martin (PDF, 208,4 kB) do 08.08.2021
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
14.01.2021 čiastočná uzávierka cesty č. III/2347 (PDF, 242,4 kB) 04/2021 - 12/2021
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
14.01.2021 čiastočná uzávierka cesty č. III/2224 (PDF, 246,1 kB) 01/2021 - 06/2021

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 27. 7. 2021