English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Prekážky a obmedzenia na ceste

Oznámenie podľa Nariadenia Rady (ES) č. 2679/98 o fungovaní vnútorného trhu vo vzťahu k voľnému pohybu tovaru medzi členskými štátmi

Oznamujúci subjektDátum oznámeniaMiesto uzávierkyTermín trvania uzávierky

Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie

13.05.2021 cesta I/64  v km 31,902 a cesta I/75 v km 49,461 – okružná križovatka v k.ú. Nové Zámky (PDF, 209,3 kB) 14.05.2021 (od 06,00 h) - 17.05.2021 (do 04,00 h), pokračovanie 22.05.2021 (od 06:00 h) - 24.05.2021 (do 04:00 h)

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

12.05.2021 cesta III/2005 v km cca 4,805 (PDF, 206,4 kB) 26.05.2021 - 31.05.2021

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

11.05.2021 cesta č. III/2353 (most cez potok Sestrč v k. ú. Bukovina (PDF, 208,9 kB) 05/2021 – 12/2021

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

07.05.2021 cesta III/1896 v k.ú. Horné Motešice a k.ú. Bobot  (PDF, 277,3 kB) 19.06.2021 (od 08:00 do 19:00 h)
20.06.2021 (od 08:00 do 18:00 h)

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

07.05.2021 cesta II/516 v k.ú. Horňany, k.ú. Bobotská Lehota, k.ú. Bobot, k.ú. Dolné Motešice a k.ú. Horné Motešice (PDF, 280,5 kB) 19.06.2021 (od 08:00 do 19:00 h)
20.06.2021 (od 08:00 do 18:00 h)

Mesto Nemšová

03.05.2021 miestna komunikácia ulica Stromová (PDF, 208,2 kB) 10.05.2021 od 07,00 - 30.05.2021 do 17,00 h

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

04.05.2021 cesta I/9, cca v km 136,560 - 141,360, od križovatky cesty I/9 s cestou III/1861 po križovatku  cesty I/9 s cestou III/1827 (PDF, 207,8 kB) 19.06.2021, v čase od 8,00 do 19,00 h 
20.06.2021, v čase od 8,00 do 18,00 h

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

30.04.2021 cesta III/1871 v km 0,020 – 1,380 (kumul.) – ul. Hanzlíkovská a Hlavná (PDF, 274,3 kB) 01.05.2021 - 31.08.2021 

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

30.04.2021 cesta III/2100 v km cca 0,683 (PDF, 208,3 kB) 01.05.2021 - 30.06.2021

Mesto Nemšová

29.04.2021  miestna komunikácia ulica Slnečná (PDF, 211,2 kB) 01.05.2021 od 07,00 - 15.06.2021 do 17,00 h

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

29.4.2021 cesta I/64, cca v km 118,446 - 118,471, na mostnom objekte MO 64-041 v k. ú.: Partizánske (PDF, 207,7 kB) 03.05.2021 - 07.06.2021

Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie

29.04.2021 cesta I/51 od km 67,120 po km 73,300  v úseku Trnovec - Radošovce (PDF, 212,3 kB)

03.05.2021 - 08.06.2021
(vrátane dní pracovného voľna a pracovného pokoja)

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

29.04.2021 cesta I/64 v k.ú. Žilina resp. Lietavská Lúčka v úseku od svetelnej križovatky Metro po most cez Rajčianky v Lietavskej Lúčke (PDF, 211,6 kB) 01.05.2021 - 02.05.2021 
08.05.2021 - 09.05.2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

28.04.2021 cesta I/64 (v úseku medzi rondlom a križovatkou pod Metrom) s presmerovaním premávky po ceste I/60 a MK (ul. Hlinská a Obvodová) (PDF, 212,1 kB) 01.05.2021 od 19,00 - 02.05.2021 do 05,00 h 

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

27.04.2021 cesta I/11 v staničení km 413,051 – 413,435 (od železničného priecestia po križovatku Tesco) v k.ú. Čadca (PDF, 211,5 kB) 29.04.2021 - 02.05.2021 – I. etapa
06.05.2021 - 09.05.2021 – II. etapa

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

27.04.2021 cesta II/516 v km 14,300-14,380 (k.ú. Horné Motešice), 15,900-16,050 (k.ú. Dolné Motešice) a 20,230-21,180 (k.ú. Horňany) (PDF, 271,4 kB) 27.04.2021 - 10.05.2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

23.04.2021 cesta I/59 km 86,590 – 87,4150 v k.ú. Dlhá nad Oravou (PDF, 211,5 kB) 26.4.2021 - 31.5.2021

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

23.04.2021 cesta č. III/2344 ckm 0,799 CDB kum, obec Važec (PDF, 208,6 kB)

apríl - máj 2021, 
konečnú asfaltovú cestu stavebník zabezpečí do 30.09.2021

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

22.04.2021 cesta č. III/2335, ckm ckm 2,428 a 2436 CDB kum (PDF, 208,3 kB) máj - október bežného roka

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

21.04.2021 cesta III/2084 v km 3,920 – 5,400 v k. ú. Rosina (PDF, 207,5 kB) jún - júl 2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

20.4.2021 cesta III/2085 v km cca 3,560 (kumulatívne) (PDF, 207,9 kB) 3 dni v termíne 20.04.2021 - 20.05.2021

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

19.4.2021 cesta č. III/2335 v ckm  7,466 – 7,471 CDB kum (PDF, 207,7 kB) apríl - september bežného roka

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

16.4.2021 cesta I/18 ul. SNP v km 558,847-559,400 (od križovatky s MK ul. M.Blahu až po budovu MÚ) (PDF, 211,9 kB) máj - jún 2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

16.4.2021 cesty I/60 Žilina v úseku Križovatka Košická–most Kysucká,  km 3,400-5,900 (PDF, 212,0 kB) 19.04.2021 - 28.05.2021

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

16.04.2021 cesta III/1225 v km 4,520 – 4,760 (k.ú. Melčice) a v km 5,980 – 6,170 (k.ú. Zemianske Lieskové) a cesta III/1875 v km 0,000 – 0,060 kumulatívne (k.ú. Melčice) v obci Melčice-Lieskové (PDF, 279,4 kB) 17.04.2021 - 31.05.2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

15.4.2021 cesta III/2055 v staničení 3,635 (kumulatívne) v obci Nesluša (PDF, 207,5 kB) 2 dni v termíne 15.04.2021 - 15.05.2021

Okresný úrad Nitra 
Doprava a pozemné komunikácie

14.04.2021 cesta I/75 v k.ú. Šaľa od km 20,793 do km 21,422 (PDF, 209,0 kB) čiastočná uzávierka: 15.04.2021 od 08,00 - 28.05.2021 do 20,00 h (vrátane dní pracovného voľna a cez nedele) 

úplná uzávierka: 09.05.2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

12.04.2021 cesta III/2083 v km 1,490 (PDF, 207,8 kB) 21.04.2021 - 22.05.2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

09.04.2021 cesta I/11 v km 412,219 – 413,030 v k. ú. Čadca (PDF, 209,7 kB) 12.04.2021 - 16.04.2021
19.04.2021 - 23.04.2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

09.04.2021 cesta III/2106 v križovatke cesty III/2106 s miestnou komunikáciou ul. Kostolná (PDF, 207,6 kB) 3 dni v termíne 15.04.2021 - 15.05.2021

Okresný úrad Nitra 
Doprava a pozemné komunikácie

09.04.2021 cesta I/51, staničenie 89,930 km – 89,980 km, k.ú. Vráble (PDF, 213,6 kB) 24.04.2021 od 8,00 h - 26.04.2021 do 19,00 h

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

08.04.2021 cesta I/18 v staničení km 522,150 – 522,588 v k.ú. Štiavnička (PDF, 209,7 kB)

08.05.2021 - 09.05.2021 
15.05.2021 - 16.05.2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

08.04.2021 cesta III/2105 v km cca 0,950 (kumulatívne) (PDF, 207,2 kB) 3 dni v termíne 15.04.2021 – 15.05.2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

08.04.2021 cesta III/2102 v km cca 2,425 (kumulatívne) (PDF, 207,2 kB) 3 dni v termíne 07.04.2021 – 30.04.2021

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

08.04.2021 cesta č. III/2333, ckm 0,092 CDB kum (PDF, 206,9 kB) 12.04.2021 - 23.04.2021

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

07.04.2021 cesta č. II/584  ckm  45,545 CDB kum, III/233 ckm 0,095 – 0,300 CDB kum (PDF, 206,8 kB) apríl – máj 2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

06.04.2021 úplná uzávierka tunela Horelica a prípojnej komunikácie I/11A v km 414,300 – 418,600 (PDF, 212,2 kB) 16.04.2021 (piatok) od 22,00 h  - 18.04.2021 (nedeľa) do 22,00 h (nepretržitá  48 hodinová uzávierka - servisná)

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

06.04.2021 cesta III/2085 v km cca 1,010 (kumulatívne) (PDF, 207,9 kB) 3 dni v termíne 06.04.2021 - 30.04.2021

Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie

01.04.2021 II/500  v kkm  39,595 (pri obci Sobotište) (PDF, 208,3 kB) 06.04.2021 od 08,00 - 06.06. 2021 do 16,00 h 

Okresný úrad Ružomberok
Doprava a pozemné komunikácie

01.04.2021 cesta III/2226 – od cestného km 3,044 po cestný km 3,091 v katastrálnom území obce Liptovská Štiavnica (PDF, 208,1 kB) 06.04.2021 - 31.05.2021

Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie

01.04.2021 cesta I/63, obec Dolný Štál, km 56,850 - 58,000 t. j. úsek od križovatky cesty I/63 s cestou II/211 (ZÚ cca 60 m pred križovatkou  s II/211) po koniec obce Dolný Štál smer (PDF, 210,3 kB) 07.04.2021 - 26.04.2021 vrátane dní pracovného voľna a pracovného pokoja

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

01.04.2021 cesta I/64 v k. ú. Kľače  v km 184,000 – 185,350 (PDF, 212,1 kB) 06.04.2021 - 30.4.2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

01.04.2021 cesta I/64 v k. ú. Žilina (PDF, 212,1 kB)

06.04.2021 - 20.04.2021
(výmena zvodidiel pri NRS01 v strede komunikácie)

20.04.2021 - 05.05.2021
(výmena zvodidiel pri NRS01, NRS02 a NRS03 v pravom pruhu)

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

01.04.2021 cesta I/18 v staničení km 522,150 – 522,588 v k. ú. Liptovská Štiavnička (PDF, 212,7 kB) 06.04.2021 - 28.05.2021 – obmedzenie premávky (zúžené jazdné pruhy)   

08.05.2021 - 09.05.2021 a 25.05.2021 - 26.05.2021 – uzávierka jedného jazdného pruhu

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

31.03.2021 I/64, v cca km 111,725, v  k. ú. Chynorany (PDF, 210,5 kB) jarná údržba: 15.4.2021 - 31.8.2021, v čase od 9,00 do 13,00 h
jesenná údržba: 1.9.2021 - 31.10.2021, v čase od 9,00 do 13,00 h

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

30.03.2021 I/9, v cca km 107,820, v  k. ú.: Drietoma a cca km 163,700, v  k. ú.: Nitrianske Sučany (PDF, 212,7 kB) jarná údržba: 15.4.2021 - 31.8.2021, v čase od 9,00 do 13,00 h
jesenná údržba: 1.9.2021 - 31.10.2021, v čase od 9,00 do 13,00 h

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

26.03.2021 cesta III/2084 v staničení 0,355 (kumulatívne) v meste Žilina (PDF, 207,2 kB) 05.04.2021 - 16.04.2021

Mesto Nemšová

26.03.2021 miestna komunikácia ulica Slnečná (PDF, 211,7 kB) 26.03.2021 od 15,00 h- 30.04.2021 do 17,00 h

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

25.03.2021 čiastočná uzávierka cesty č.  II/537 v k. ú. Vavrišovo, Liptovský Peter, podľa dokumentácie  vypracovanej ..., č. oprávnenia 4900*SP*12 v termíne 3/2021 (PDF, 208,2 kB) 28.03.2021 - 08/2022

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

19.03.2021 cesta I/18 v km 468,350 - 469,350 v k.ú. Strečno (PDF, 208,4 kB) 20.03.2021 - 27.03.2021

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

19.03.2021 cesta č. III/2335 v ckm  6,963 – 7,229 CDB kum (PDF, 207,1 kB) apríl - september 2021

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

18.03.2021 cesta č. II/584, v ckm 52,710 CDB kum (PDF, 206,7 kB)

do konca marca 2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

16.03.2021 cesta I/78 v km 29,800 – 35,000 v k. ú. Rabča (PDF, 207,6 kB) 15.04.2021 - 14.11.2021

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

16.03.2021 ľavý jazdný pruh cesty I/9, cca v km 104,300, v k. ú.: Drietoma (PDF, 208,1 kB) 18.03.2021 - 31.5.2021
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
12.03.2021 cesta č.  II/537, pod diaľničným mostom D1-229, podľa dokumentácie vypracovanej ..., č. oprávnenia 4900*SP12 v termíne 2/2021 (PDF, 232,2 kB) 26.03. - 28.03.2021
Mesto Žilina 09.03.2021 miestna komunikácia ul. 1. mája (PDF, 213,2 kB) 22.03.2021 - 15.06.2021
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
08.03.2021 cesta č.  II/537, pod diaľničným mostom D1-229, ckm 2,940 – 3,170 CDB kum (PDF, 208,8 kB) marec - november 2021
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
05.03.2021 cesta III/2099 v km 9,608 – 9,862 v meste Žilina (PDF, 207,8 kB) 03.05.2021 - 30.09.2021
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
26.02.2021 cesta č. II/584, za parkoviskom Lúčky až po Jasná Koliesko od 01.03.2021 do 08.03.2021 a od záchytného parkoviska od 04.03.2021 – 08.03.2021 v ckm 47,853 – 58,163 CDB kum (PDF, 209,6 kB) 27.02.2021 - 08.03.2021
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
24.02.2021 cesta I/9, cca v km 122,800 - 198,426 v k. ú.: Mníchova Lehota až Nová Lehota   (PDF, 207,0 kB) 01.04.2021 -31.08.2021
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
23.02.2021 cesta I/64, cca v km 144,770 - 144,880, 145,370 - 146,200, 146,440 - 146,530, 144,880 - 144,920, 144,940 - 146,300, 146,400 - 146,450, v k. ú.: Nedožery-Brezany (PDF, 210,3 kB) 01.04.2021 -15.11.2021
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
23.02.2021 cesta II/507 v km 144,487 – 145,235 (kumul.) v intraviláne mesta Nemšová (PDF, 277,5 kB) 15.04. - 30.10.2021
Okresný úrad Dunajská Streda
Doprava a pozemné komunikácie
22.02.2021 cesta II/572 od km 40,025 do km 40,225 v meste Dunajská Streda (PDF, 208,4 kB) 01.03.2021 - 17.05.2021
Mesto Nemšová 16.02.2021 miestne komunikácie, ulice: Slovenskej armády, Obrancov mieru, Revolučná, 9. mája, Duklianska, Osloboditeľov a Púchovská (PDF, 209,2 kB) 15.04.2021 od 7,00 h - 15.10.2021 do 17,00 h
Mesto Nemšová 16.02.2021 miestne komunikácie, ulice: Slovenskej armády, Obrancov mieru, Revolučná, 9. mája, Duklianska, Osloboditeľov a Púchovská (PDF, 209,7 kB) 15.03.2021 od 7,00 h - 30.10.2021 do 17,00 h
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
16.02.2021 I/9, cca v km 168,060, v k. ú.: Nováky (PDF, 208,6 kB) 09.03.2021 od 7,00 h - do 17,00 h
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
15.02.2021 čiastočná uzávierka cesty I/64 v km 182,573 v súbehu s rodinným domom na parc. č. KN C 329 v k.ú. Rajec (ul. Kostolná) (PDF, 209,3 kB) 05.04.2021 - 09.04.2021
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
04.02.2021 čiastočná uzávierka cesty č. III/2332 Bobrovec ckm 0,901 CDB kum (PDF, 208,0 kB) 02.02.2021 - 28.02.2021
Okresný úrad Piešťany
Doprava a pozemné komunikácie
29.01.2021 cesta II/499 v km cca 71,617 – 76,000 v k. ú. Banka (PDF, 208,6 kB) 22.02.2021 - 22.02.2021
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
20.01.2021 cesta I/18 v úseku mostného objektu ev.č. 18-293 v ckm 482,000 k.ú. Martin (PDF, 208,4 kB) do 08.08.2021
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
14.01.2021 čiastočná uzávierka cesty č. III/2347 (PDF, 242,4 kB) 04/2021 - 12/2021
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
14.01.2021 čiastočná uzávierka cesty č. III/2224 (PDF, 246,1 kB) 01/2021 - 06/2021

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 14. 5. 2021