English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Pozvánka na konferenciu CAF2020

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako národný korešpondent modelu CAF pozýva odborníkov a používateľov modelu CAF na online konferenciu organizovanú Centrum pre výskum verejnej správy (KDZ) v Rakúsku na tému:

CAF2020 - Na ceste k reforme verejnej správy a európskej integrácii

Konferencia sa uskutoční dňa 17. februára 2021 v čase od 10:00 do 16:30 h prostredníctvom online platformy Hopin.

Cieľom je spojiť odborníkov a používateľov modelu CAF, ktorí sa o model CAF ako aj o manažérstvo kvality a zmien v organizáciách verejnej správy zaujímajú, za účelom diskusie o perspektívach ďalšieho rozvoja prístupov k modelu CAF.
Na konferencii budú prezentované nasledovné témy:
  • Predstavenie nového modelu CAF2020
  • Prezentácia novej knihy modelu CAF: Transformácia verejnej správy s modelom CAF
  • Budúcnosť modelu CAF

Registrácia je otvorená a účasť na konferencii bezplatná.

 

 Registrácia a program konferencie:

Rokovací jazyk:

  • anglický

 

 

 

 


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 18. 1. 2021