English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Návrhy pôvodných STN na verejné prerokovanie – Drafts of national standards for public enquiry

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v súlade so zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 predkladá na verejné prerokovanie návrhy dole uvedených pôvodných STN. Orgány verejnej správy, právnické a fyzické osoby alebo národné normalizačné orgány členov CEN-CENELEC môžu pripomienky k návrhu zasielať spracovateľovi alebo do ÚNMS SR do dátumu uvedeného v príslušnom oznámení. Text návrhu konkrétnej normy v elektronickej forme zašle ÚNMS SR na požiadanie.

Slovak Office of Standards, Metrology and Testing (SOSMT) in accordance with Act No. 60/2018 Coll. on standardization and in accordance with Regulation EU (No.) 1025/2012 submits for public enquiry the drafts of home grown national standards listed below. Any public authority, legal or natural person or any CEN-CENELEC member standardization organisation can send their comments to the project leader or to SOSMT until the date given in the respective announcement. The text of a particular draft in electronic form will be sent by SOSMT on a request. If a paper version is requested, this will be provided for the cost of copying.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Štefanovičova 3
P. O. BOX 76
810 05 Bratislava 15

Pripomienky musia byť vložené do priloženého formulára v slovenskom jazyku.

Formulár na pripomienky (DOC, 38,9 kB)
Pravidlá na vyplnenie formulára na pripomienky (PDF, 120,3 kB)


Návrhy pôvodných STN 16/2020 (PDF, 105,9 kB)
Návrhy pôvodných STN 15/2020 (PDF, 130,0 kB)
Návrhy pôvodných STN 14/2020 (PDF, 130,5 kB)
Návrhy pôvodných STN 13/2020 (PDF, 128,9 kB)
Návrhy pôvodných STN 12/2020
Návrhy pôvodných STN 11/2020
Návrhy pôvodných STN 10/2020
Návrhy pôvodných STN 09/2020 (PDF, 129,7 kB)
Návhry pôvodných STN 08/2020 (PDF, 129,0 kB)
Návrhy pôvodných STN 07/2020 (PDF, 127,3 kB)
Návrhy pôvodných STN 06/2020 (PDF, 168,5 kB)
Návrhy pôvodných STN 05/2020 (PDF, 128,7 kB)
Návrhy pôvodných STN 04/2020 (PDF, 126,2 kB)
Návrhy pôvodných STN 03/2020 (PDF, 126,6 kB)
Návrhy pôvodných STN 02/2020 (PDF, 130,2 kB)
Návrhy pôvodných STN 01/2020 (PDF, 127,6 kB)

Návrhy pôvodných STN 11/2019 (PDF, 126,7 kB)
Návrhy pôvodných STN 10/2019 (PDF, 126,4 kB)
Návrhy pôvodných STN 09/2019 (PDF, 127,0 kB)
Návrhy pôvodných STN 08/2019 (PDF, 125,7 kB)
Návrhy pôvodných STN 07/2019 (PDF, 128,5 kB)
Návrhy pôvodných STN 06/2019 (PDF, 172,9 kB)
Návrhy pôvodných STN 05/2019 (PDF, 127,8 kB)
Návrhy pôvodných STN 04/2019 (PDF, 127,9 kB)
Návrhy pôvodných STN 03/2019 (PDF, 189,7 kB)
Návrhy pôvodných STN 02/2019 (PDF, 126,3 kB)
Návrhy pôvodných STN 01/2019 (PDF, 185,5 kB)


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 9. 10. 2020