English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Politika kvality ÚNMS SR

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, v súvislosti s  implementáciou systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016 v rámci národného projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“, zverejňuje pre všetkých svojich zamestnancov, zákazníkov, ako aj pre všetky ostatné zainteresované strany Politiku kvality ÚNMS SR (PDF, 97,3 kB). 


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 15. 6. 2020