English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Osobné ochranné prostriedky II

Legislatíva v oblasti posudzovania zhody OOP (DOC, 181,2 kB)
Ing. Karolová, ÚNMS SR

Zavádzanie európskych noriem a postavenie SÚTN v SR (PPT, 115,7 kB)
Ing. Podobová, PhD, SÚTN

Aktuálne informácie o činnosti pracovnej skupiny NO pre OOP (PPT, 170,5 kB)
Ing. Pollák, predseda PS NO pre OOP

Skúšanie, overovanie zhody a certifikácia OOP hlavy, zraku a trupu (DOC, 2,2 MB)
/činnosti posudzovania zhody vykonávané SKTC-144/
PhDr. Petráš, CEROT s.r.o. Bratislava

Skúšanie vlastností typu osobných ochranných odevov (PPT, 711,2 kB)
Ing. Pollák, VÚTCH-CHEMITEX spol. s r.o. Žilina

Posudzovanie zhody OOP v zmysle smernice 89/686/EHS so zameraním na ochranu nôh a rúk (PPT, 188,4 kB)
Ing. Krošlák, VIPOTEST s.r.o. Partizánske

Posudzovanie zhody OOP v podmienkach SKTC-115
Ing. Aujesky, Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR, Bratislava

Posudzovanie zhody OOP pre elektrotechniku v podmienkach SKTC-101 (PPT, 9,6 MB)
Ing. Stašík, EVPÚ a.s. Nová Dubnica


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 13. 2. 2008