English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Osobné ochranné prostriedky

Zákon č. 264/1999 Z. z. (PPT, 32,8 kB)
Ing. Katarína Karolová, ÚNMS SR

Legislatívny rámec technickej normalizácie (PPT, 156,7 kB)
Ing. Eva Podobová, PhD., SÚTN

Technické požiadavky na OOP a kategorizácia OOP so zameraním na ochranu nôh a rúk (PPT, 130,6 kB)
Ing. Jozef Krošlák, VIPOTEST s.r.o., Partizánske

Praktické postupy posudzovania zhody OOP (I., II., a III. kategória OOP) (PPT, 49,2 kB)
Ing. Jozef Sloboda, VIPOTEST s.r.o., Partizánske

Základné a dodatočné požiadavky na OOP (PPT, 106,0 kB)
(pracovná a bezpečnostná obuv, ochranné rukavice proti mechanickým a tepelným rizikám, zváračské rukavice) v zmysle smernice Rady 89/686/EHS podľa harmonizovaných noriem uvedených v
Oznámení Komisie v rámci implementácie smernice Rady 89/686/EHSč. C 91/03 z 19. 4. 2006-08-21
Ing. Jozef Krošlák, VIPOTEST s.r.o., Partizánske Značenie výrobku, značenie balenia výrobku, informácie poskytované výrobcom v zmysle základných noriem na obuv a rukavice, vyhlásenie o zhode (PPT, 131,1 kB)
Ing. Jozef Sloboda, VIPOTEST s.r.o., Partizánske

KEYMARK – značka kvality (PPT, 182,3 kB)
Ing. Anna Špačková, SÚTN


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 13. 2. 2008