English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Organizačná schéma

Organizačná schéma členenia ÚNMS SR s účinnosťou od 1.7.2020 (PDF, 363,5 kB)  

Organizačné členenie ÚNMS SR:

 • Predseda úradu
  • Poradca predsedu
  • Kancelária predsedu
  • Útvar kontroly
  • Útvar vnútorného auditu
  • Odbor kvality a projektového riadenia
  • Odbor technickej normalizácie
   • Oddelenie technickej normalizácie
    • Útvar strojárstva,
    • Útvar elektrotechniky,
    • Útvar stavebníctva,
    • Útvar chémie a životného prostredia,
    • Útvar podpory technickej nomralizácie,
   • Oddelenie národného informačného strediska pre technickú normalizáciu
   • Oddelenie medzinárodnej spolupráce pre technickú normalizáciu
  • Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí
    • Útvar skúšobníctva
    • Útvar európskych záležitostí a medzinárodných vzťahov
  • Odbor metrológie
  • Odbor ekonomiky
    • Útvar financovania,
    • Útvar správy majetku
 • Podpredseda úradu
 • Generálny tajomník služobného úradu 
  • Kancelária generálneho tajomníka služobného úradu
    • Útvar právnych služieb
    • Útvar organizačných činností
  • Osobný úrad
  • Oddelenie informatiky

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 6. 7. 2020