English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Organizačná schéma

Organizačná schéma členenia ÚNMS SR s účinnosťou od 15.3.2021 (PDF, 288,0 kB)  

Organizačné členenie ÚNMS SR:

 • Predseda úradu
  • Poradca predsedu
  • Kancelária predsedu
  • Útvar špecialistu v oblasti stratégie a rozvoja
  • Útvar kontroly
  • Útvar vnútorného auditu
  • Odbor kvality a projektového riadenia
  • Odbor technickej normalizácie
   • Oddelenie technickej normalizácie
   • Oddelenie národného informačného strediska pre technickú normalizáciu
   • Oddelenie podpory technickej normalizácie
  • Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí
    • Útvar skúšobníctva
    • Útvar európskych záležitostí a medzinárodných vzťahov
  • Odbor metrológie
  • Odbor ekonomiky
    • Oddelenie rozpočtu a účtovníctva
    • Oddelenie vnútornej správy, majetku a pohľadávok štátu,
    • Oddelenie hospodárskej správy
 • Podpredseda úradu
 • Generálny tajomník služobného úradu 
  • Kancelária generálneho tajomníka služobného úradu
    • Útvar právnych služieb
    • Útvar organizačných činností
  • Osobný úrad
  • Oddelenie informatiky

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 19. 4. 2021