English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Odborný seminár „Smernica 93/15/EHS a nariadenie vlády SR 179/2001 Z. z. v praxi“

V rámci odborného seminára odzneli tieto prezentácie:

  1. Postupy posudzovania zhody výbušnín v zmysle NV SR č. 179/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (PDF, 223,8 kB)
  2. Preprava výbušnín v zmysle ADR
    (PDF, 2,1 MB)ČÚZZS Praha – Ing. Milan Kukla
  3. Trestná činnosť páchaná za pomoci výbušnín 2009/2010
    KEÚ – Ing Juraj Kadecký
  4. Praktické využitie výbušnín (PDF, 7,1 MB)
    SSTPV Banská Bystrica – Ing. Marián Beňovský

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 26. 11. 2010