English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Odborný seminár pre Národný inšpektorát práce

Téma: Požiadavky na bezpečnosť strojového zariadenia pri ich uvádzaní do prevádzky podľa súčasnej platnej legislatívy – NV SR č. 436/2008 Z. z. a smernice 2006/42/ES

V rámci odborného seminára odzneli tieto prezentácie:

 • Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  Prednášajúci: Ing. Mária Volná, ÚNMS SR
  prezentácia na stiahnutie (PDF, 253,1 kB)

 • Nariadenie EP a Rady 765/2008, ktorým sa ustanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh
  Prednášajúci: Mgr. Martin Senčák, ÚNMS SR
  prezentácia na stiahnutie (PDF, 228,8 kB)

 • Posudzovanie bezpečnosti strojových zariadení
  Prednášajúci: Ing. Jozef Žiak, TI, a. s
  prezentácia na stiahnutie (PDF, 117,1 kB)

 • Novej smernica o strojoch 2006/42/ES (1)
  Postupy posudzovania zhody strojných zariadení (2)
  Prelínanie smerníc pri posudzovaní strojných zariadení (3)
  Prednášajúci: Ing. Peter Galo, TSÚ Piešťany, š. p.
  prezentácia 1 na stiahnutie (PDF, 1,1 MB)
  prezentácia 2 na stiahnutie (PDF, 637,1 kB)
  prezentácia 3 na stiahnutie
  (PDF, 339,2 kB)
 • Zmeny základných požiadaviek v novej smernici pre strojové zariadenia (1)
  Prehľad dostupných dokumentov súvisiacich so smernicou 2006/42/ES (2)
  Prednášajúci: Ing. Igor Kuruc, CSc., TSÚ Piešťany, š. p.
  prezentácia 1 na stiahnutie (PDF, 524,7 kB)
  prezentácia 2 na stiahnutie
  (PDF, 2,4 MB)
 • Skúsenosti zo skúšok a posudzovania zhody oceľových lán, reťazí a upínacích prostriedkov bremien
  Prednášajúci: doc. Ing. Jozef Krešák, PhD., Fa – BERG TU v Košiciach
  prezentácia na stiahnutie (PDF, 2,4 MB)Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 31. 3. 2010