English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Odborný seminár „ Interpretácia smernice EP a Rady 2006/42/ES o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 96/15/ES v platnom znení a nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. o strojových zariadeniach“

V rámci odborného seminára odzneli tieto prezentácie:

 1. Aktuálny stav legislatívy v oblasti posudzovania strojových zariadení (PDF, 121,3 kB)
  BC. Steinlová, ÚNMS SR
 2. Rozsah pôsobnosti smernice 2006/42/EC (PDF, 603,7 kB)
  Ing. Kuruc, CSc., TSÚ Piečťany, š. p., SKTC-104
 3. Uvádzanie strojových zariadení na trh a do prevádzky (PDF, 742,5 kB)
  Ing. Galo, TSÚ Piešťany, š. p., SKTC-104
 4. Manažment rizika pri konštruovaní strojových zariadení (PDF, 1,7 MB)
  Ing. Hanko, TSÚ Piešťany, š. p., SKTC-104
 5. Prehľad právnych predpisov platných pre oblasť aplikácie pesticídov (PDF, 296,2 kB)
  Ing. Lavčák, CSc., TSÚP Rovinka, SKTC-106
 6. Stav harmonizovaných EN k smernici o strojových zariadeniach (PDF, 233,9 kB)
  Ing. Sekerešová, SÚTN
 7. Posudzovanie zhody formou komplexného zabezpečenia kvality (PDF, 765,3 kB)
  Ing. Galo, TSÚ Piešťany, š. p., SKTC-104 

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 30. 11. 2010