English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Odborné semináre realizované v roku 2008

Odborný seminár - Bezpečnosť hračiek
Seminár sa uskutočnil 13.marca 2008 v SKTC - 104, TSÚ Piešťany š.p., Piešťany

 
Odborný seminár - Smernica 93/15/ES v praxi
Seminár sa uskutočnil 1. októbra 2008 v priestoroch hotela VRŠATEC, Pruské 


 Odborný seminár - Smernica 2007/23/ES v praxi 
Seminár sa uskutočnil 1. a 2. októbra 2008 priestoroch hotela VRŠATEC, Pruské 
 


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 21. 5. 2009