English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Odborné semináre realizované v roku 2006

Odborný seminár - Elektrotechnické zariadenia a ich uvádzanie na trh
Seminár sa uskutočnil 20. apríla 2006 v SKTC-101, EVPÚ a.s. Nová Dubnica

Odborný seminár - Zdravotnícke pomôcky a ich uvádzanie na trh
Seminár sa uskutočnil 27. apríla 2006 v SKTC-101, EVPÚ a.s. Nová Dubnica

Odborný seminár - Osobné ochranné prostriedky
/kategorizácia OOP, značenie výrobku, značenie balenia a informácie poskytované výrobcom na OOP so zameraním na ochranu nôh, chodidiel, rúk a ramien/
Seminár sa uskutočnil 1. júna 2006 v SKTC-111, VIPOTEST s.r.o. Partizánske

Odborný seminár - Bezpečnosť elektrotechnických výrobkov
Seminár sa uskutočnil 6. apríla 2006 v SKTC-101, EVPÚ a.s. Nová Dubnica

Odborný seminár - Bezpečnosť elektrotechnických výrobkov II so zameraním na sortimentné skupiny výrobkov, ktoré sa držia v ruke a príslušných noriem
(elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely)
Seminár sa uskutočnil 16. augusta 2006 v SKTC-101, EVPÚ a.s. Nová Dubnica

Odborný seminár - Bezpečnosť prenosných reťazových píl
a záhradné a poľnohospodárske pracovné stroje /odčlenenie traktorov podliehajúcich schváleniu pre premávku na pozemných komunikáciách a zaradenie poľnohospodárskych traktorov
(podľa NV SR č. 310/2004 Z. z.)/
Seminár sa uskutočnil 9. marca 2006 v SKTC-106, TSÚP Rovinka

Odborný seminár - Zariadenia detských ihrísk: všeobecné bezpečnostné požiadavky
Seminár sa uskutočnil 8. júna 2006 v SKTC-177, SLM, n.o. Banská Bystrica

Odborný seminár - Bezpečnosť tlakových hrncov a výrobkov spotrebiteľského charakteru, zahŕňajúcich tlakové príslušenstvo, zostavu: prenosné hasiace zariadenia
(podľa NV SR č. 576/2002 Z. z.)
Seminár sa uskutočnil 4. mája 2006 v SKTC-177, SLM, n.o. Banská Bystrica

Odborný seminár - Textilné hračky, textilné a odevné výrobky
(odborné posudzovanie reklamovaných textilných výrobkov a textilných hračiek; informácie o legislatíve a hodnotení bezpečnosti a kvality textilných a odevných výrobkov)
Seminár sa uskutočnil 18. a 25. októbra 2006 v SKTC-118, VÚCHV a.s. Svit

Odborný seminár - Výbušniny na civilné použitie
Seminár sa uskutočnil 26. októbra 2006 v SKTC-112, KONŠTRUKTA - Defence a.s. Dubnica n/V.

Odborný seminár - Textilné osobné ochranné odevy
(podmienky ich uvádzania na trh)
Seminár sa uskutočnil 9. novembra 2006 v SKTC-119, VÚTCH-CHEMITEX spol. s r.o. Žilina

Odborný seminár pri príležitosti Dňa skúšobníctva 2006
Seminár sa uskutočnil 5. a 6. septembra 2006 v TSÚ Piešťany š.p. Piešťany

Odborné školenie autorizovaných/notifikovaných osôb
Školenie sa uskutočnilo 12. a 13. septembra 2006 v SKTC-104, TSÚ Piešťany š.p. Piešťany

Odborný seminár - Strojové zariadenia a spotrebiče plynných palív
Seminár sa uskutočnil 19. októbra 2006 v SKTC-104, TSÚ Piešťany š.p. Piešťany

Odborný seminár - Bezpečnosť hračiek
Seminár sa uskutočnil 24. októbra 2006 v SKTC-104, TSÚ Piešťany š.p. Piešťany

Odborný Seminár - Osobné ochranné prostriedky II
/pre pracovníkov Národného inšpektorátu práce/
Seminár sa uskutočnil 14. a 15. novembra 2006 v Malej Lučivnej


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 13. 2. 2008