English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Ocenenie za publicistický prínos v oblasti kvality za rok 2008

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR vyhlásil v roku 2008 prvý ročník súťaže „Ocenenie za publicistický prínos v oblasti kvality“.

Poslanie súťaže: verejne vyzdvihnúť prácu novinárov, ktorá prispieva k rozvoju manažérstva kvality v Slovenskej republike.

Cieľ súťaže: podporiť a oceniť autorov za jedinečné práce, ktoré atraktívnym spôsobom zachytávajú problematiku manažérstva kvality a jej dosah na občiansky život, štátnu správu a podnikateľské prostredie.

Partnerom projektu boli:
- Fakulta manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave,
- Slovakia online, s.r.o.,
- Tlačová agentúra Slovenskej republiky.

Odborná hodnotiaca komisia mala po kvantitatívnom a kvalitatívnom monitoringu k dispozícii 126 článkov publikovaných v slovenských médiách v období od januára do konca septembra 2008.
Členmi hodnotiacej komisie boli:
- Ing. Mgr. Peter Lukáč, predseda ÚNMS SR,
- prof. Ing. Jozef Papula, PhD., dekan Fakulty manažmentu UK,
- PhDr. Ján Fule, publicista.

Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutočnilo dňa 3. novembra 2008 v Primaciálnom paláci počas odovzdávania ocenení finalistom súťaže Národná cena SR za kvalitu roku 2008 za účasti prezidenta SR Ivana Gašparoviča.
Predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR a hodnotiacej komisie odovzdal ocenenie dvom víťazom.

Ocenenie získali:

 - Mária Tolnayová
   Za kritický pohľad na udeľovanie certifikácie zdravotníckym zariadeniam

 - prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD., SvFSTU Bratislava
   Za popularizáciu a zrozumiteľnosť témy manažérstvo kvality

Ocenené články:

 - Certifikačná mánia 
(PDF, 83,8 kB)
   Zdravotnícke noviny 31.1.2008

 - Integrovaný manažérsky systém v stavebnej organizácii  (PDF, 88,0 kB)
   Eurostav 25.6.2008 


 Fotogaléria
(PDF, 2,0 MB)


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 13. 5. 2009