English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 

Objednávky v roku 2021

Číslo objednávky Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Popis objednaného plnenia Celková hodnota Dátum vystavenia objednávky Identifikácia zmluvy Objednávku podpísal
4500001138 Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o., 036 01 Martin, M. R. Štefánika 25/A
IČO: 36418404
Objednávame u Vás knihy 174,75 € 08.06.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002387 ADIR výpočtová technika, s.r.o., 821 03 Bratislava, Mierová 83
IČO: 35825294
Objednávame u Vás licenciu 886,12 € 07.06.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002388 RODEX CAR, s.r.o., 821 05 Bratislava, Komárňanská 83
IČO: 35860251
Objednávame u Vás servis SMV 500,00 € 07.06.2021 001/2020 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002389 RODEX CAR, s.r.o., 821 05 Bratislava, Komárňanská 83
IČO: 35860251
Objednávame u Vás servis SMV 90,00 € 07.06.2021 001/2020 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4500001136 Alza.sk s. r. o., 811 09 Bratislava, Bottova 6654/7
IČO: 36562939
Objednávame u Vás router 68,92 € 07.06.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4500001137 Erudite, s.r.o., 831 06 Bratislava, Na Pasekách 25
IČO: 48316156
Objednávame u Vás knihu 10,45 € 07.06.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002386 Ing. Rudolf Rypák, 921 01 Piešťany, Radlinského 1584 75
IČO: 0
Objednávame u Vás prevzatie európskych noriem (EN) 380,00 € 04.06.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4500001135 VYDRA, s.r.o., 841 01 Bratislava, Schneidera Trnavského 22
IČO: 35844311
Objednávame u Vás oceľové lanká a háčiky na závesný systém na obrazy 171,30 € 04.06.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002385 VILLA PRO, s.r.o., 052 01 Spišská Nová Ves, Chrapčiakova 1
IČO: 31682731
Objednávame u Vás dodanie a inštaláciu ramien pre závoru vjazd a výjazd 480,48 € 01.06.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4500001133 Up Slovensko, s.r.o., 821 01 Bratislava, Tomášikova 23/D
IČO: 31396674
Objednávame u Vás stravné lístky 8640,00 € 01.06.2021 Z202034058_Z Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4500001134 Finest Europe Distribution, s.r.o., 821 09 Bratislava, Prievozská 16730/4D
IČO: 35817097
Objednávame u Vás ochranné sklo na telefón 14,90 € 01.06.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4500001131 Full Servis-Ján Bureš, 851 01 Bratislava, Černyševského 29
IČO: 36910813
Objednávame u Vás magnetickú tabuľu s príslušenstvom 131,50 € 28.05.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4500001132 Internet MALL Slovakia s.r.o., 821 04 Bratislava, Galvaniho 6
IČO: 35950226
Objednávame u Vás rýchlovarnú kanvicu 38,59 € 28.05.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002376 Slovenský zväz pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá, 931 01 Šamorín, Vicenzy 2209/8A
IČO: 34000836
Objednávame u Vás prevzatie európskych noriem (EN) 125,00 € 26.05.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002377 Slovenský zväz pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá, 931 01 Šamorín, Vicenzy 2209/8A
IČO: 34000836
Objednávame u Vás prevzatie európskych noriem (EN) 150,00 € 26.05.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002378 Ing. Jozef Grauzeľ, CSc. - MASM - Systémy kvality, 036 08 Martin, Priekopská 23
IČO: 33575924
Objednávame u Vás prevzatie medzinárodných noriem (ISO) 2125,00 € 26.05.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002379 MIND IP, s.r.o., 921 01 Piešťany, Detská 4806/4
IČO: 51094771
Objednávame u Vás prevzatie európskych noriem (EN) 460,00 € 26.05.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002380 Technická univerzita v Košiciach, 042 00 Košice, Letná 9
IČO: 397610
Objednávame u Vás prevzatie európskej normy 800,00 € 26.05.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002381 Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., 821 04 Bratislava, Studená 967/3
IČO: 31821987
Objednávame u Vás prevzatie európskej normy 180,00 € 26.05.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002382 Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., 821 04 Bratislava, Studená 967/3
IČO: 31821987
Objednávame u Vás prevzatie európskych noriem (EN) 100,00 € 26.05.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002383 Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., 821 04 Bratislava, Studená 967/3
IČO: 31821987
Objednávame u Vás prevzatie európskych noriem (EN) 62,50 € 26.05.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002384 Výskumný ústav vzduchotechniky s.r.o., 921 01 Piešťany, Javorová 34
IČO: 48281875
Objednávame u Vás prevzatie európskych noriem (EN) 75,00 € 26.05.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002358 Vedeckotechnická spoločnosť pri Žilinskej univerzite v Žiline, 010 26 Žilina, Univerzitná 8215/1
IČO: 30227852
Objednávame u Vás prevzatie medzinárodných noriem (ISO) 75,00 € 25.05.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002360 Ing. Rudolf Rypák, 921 01 Piešťany, Radlinského 1584 75
IČO: 0
Objednávame u Vás prevzatie európskych noriem (EN) 338,00 € 25.05.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002361 Ing. Rudolf Rypák, 921 01 Piešťany, Radlinského 1584 75
IČO: 0
Objednávame u Vás prevzatie európskych noriem (EN) 244,00 € 25.05.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002362 Marcel Čatloš, 053 42 Krompachy, Banská 53
IČO: 0
Objednávame u Vás prevzatie európskych noriem (EN) 833,00 € 25.05.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002363 Ing. Viktor Toth, 040 22 Košice, Jaltská 5
IČO: 0
Objednávame u Vás prevzatie európskych noriem (EN) 520,00 € 25.05.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002364 Ing. Viktor Toth, 040 22 Košice, Jaltská 5
IČO: 0
Objednávame u Vás prevzatie európskych noriem (EN) 1175,00 € 25.05.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002365 RNDr.Tatiana Durmeková,PhD., 841 10 Bratislava, Štítová 12
IČO: 0
Objednávame u Vás prevzatie európskej normy EN 225,00 € 25.05.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002366 Doc. Ing.Stanislav Žiaran CSc. - DS MECHANICS, 841 02 Bratislava - Dúbravka, Nejedlého 12
IČO: 17380464
Objednávame u Vás prevzatie európskych noriem (EN) 260,00 € 25.05.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002367 Doc. Ing.Stanislav Žiaran CSc. - DS MECHANICS, 841 02 Bratislava - Dúbravka, Nejedlého 12
IČO: 17380464
Objednávame u Vás prevzatie európskych noriem (EN) 600,00 € 25.05.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002368 Doc. Ing.Stanislav Žiaran CSc. - DS MECHANICS, 841 02 Bratislava - Dúbravka, Nejedlého 12
IČO: 17380464
Objednávame u Vás prevzatie európskych noriem (EN) 425,00 € 25.05.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002369 Doc. Ing.Stanislav Žiaran CSc. - DS MECHANICS, 841 02 Bratislava - Dúbravka, Nejedlého 12
IČO: 17380464
Objednávame u Vás prevzatie európskych noriem (EN) 300,00 € 25.05.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002370 Mgr. Dáša Borovská, 821 01 Bratislava, Drieňová 16940/1
IČO: 0
Objednávame u Vás prevzatie európskych noriem (EN) 645,00 € 25.05.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002371 Mgr. Dáša Borovská, 821 01 Bratislava, Drieňová 16940/1
IČO: 0
Objednávame u Vás prevzatie európskych noriem (EN) 50,00 € 25.05.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002372 Mgr. Dáša Borovská, 821 01 Bratislava, Drieňová 16940/1
IČO: 0
Objednávame u Vás prevzatie európskych noriem (EN) 225,00 € 25.05.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002373 Mgr. Dáša Borovská, 821 01 Bratislava, Drieňová 16940/1
IČO: 0
Objednávame u Vás prevzatie európskej normy (EN) 625,00 € 25.05.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002374 Natália Kočanová - CENISO, 841 01 Bratislava, Bošániho 7
IČO: 40960650
Objednávame u Vás prevzatie európskych noriem (EN) 619,00 € 25.05.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002375 Natália Kočanová - CENISO, 841 01 Bratislava, Bošániho 7
IČO: 40960650
Objednávame u Vás prevzatie európskych noriem (EN) 131,00 € 25.05.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4500001128 FAST PLUS, a.s., 831 06 Bratislava, Na pántoch 18
IČO: 35712783
Objednávame u Vás automatický kávovar 301,30 € 18.05.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4500001129 KAMIKO-HYGIENE s.r.o., 974 03 Banská Bystrica, Kremnička 5
IČO: 45965340
Objednávame u Vás skartátor Securio 216,50 € 18.05.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4500001130 Focus Pro, s.r.o., 811 02 Bratislava, Svetlá 1
IČO: 35793147
Objednávame u Vás výrobu obrazov 530,40 € 18.05.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002354 Klimatek, s.r.o., 900 28 Zálesie, Hornozelenická 5
IČO: 35966211
Objednávame u Vás profylaktický servis klimatizačných zariadení 924,00 € 12.05.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002355 Ing. Tibor Sedlár, 841 01 Bratislava, Drobného 24
IČO: 0
Objednávame u Vás vypracovanie znaleckého posudku 500,00 € 12.05.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002356 TRITON Závodná s.r.o., 821 06 Bratislava, Závodná 46
IČO: 47738600
Objednávame u Vás opravu automatickej závory 221,76 € 12.05.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002357 RODEX CAR, s.r.o., 821 05 Bratislava, Komárňanská 83
IČO: 35860251
Objednávame u Vás servis SMV 270,00 € 12.05.2021 001/2020 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002351 RODEX CAR, s.r.o., 821 05 Bratislava, Komárňanská 83
IČO: 35860251
Objednávame u Vás servis SMV 180,00 € 11.05.2021 001/2020 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002352 Hyuayra s.r.o., 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mes, Medená 110/25
IČO: 51419114
Objednávame u Vás umytie a vyčistenie interiérov SMV 350,00 € 11.05.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002353 PaedDr. Martin Prodaj-INSIGHT, 851 01 Bratislava, Gercenova 1158/9
IČO: 40500268
Objednávame u Vás školenie 950,40 € 11.05.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4500001127 PROFI one spol. s r.o., 831 03 Bratislava 3, Pluhová 66
IČO: 45449279
Objednávame u Vás stavebný materiál 2843,40 € 11.05.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002349 ANTES Group s.r.o., 913 21 Trenčianska Turná, Obchodná 2501
IČO: 45704848
Objednávame u Vás opravu elektronického zabezpečovacieho systému 357,17 € 07.05.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002350 Profesia, spol. s r.o., 811 09 Bratislava, Pribinova 19
IČO: 35800861
Objednávame u Vás zverejnenie výberového konania 94,80 € 07.05.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4500001126 Slovak Telekom, a.s., 817 62 Bratislava, Bajkalská 28
IČO: 35763469
Objednávame u Vás mobilné telefóny 8,00 € 07.05.2021 356/2019 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002348 PROEKO s.r.o., 841 06 Bratislava, Strmý vŕšok 18
IČO: 35900831
Objednávame u Vás školenie 168,00 € 04.05.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4500001125 Up Slovensko, s.r.o., 821 01 Bratislava, Tomášikova 23/D
IČO: 31396674
Objednávame u Vás stravné lístky 8160,00 € 29.04.2021 Z202034058_Z Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002345 RODEX CAR, s.r.o., 821 05 Bratislava, Komárňanská 83
IČO: 35860251
Objednávame u Vás servis SMV 150,00 € 28.04.2021 001/2020 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002346 RODEX CAR, s.r.o., 821 05 Bratislava, Komárňanská 83
IČO: 35860251
Objednávame u Vás servis SMV 200,00 € 28.04.2021 001/2020 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002343 RODEX CAR, s.r.o., 821 05 Bratislava, Komárňanská 83
IČO: 35860251
Objednávame u Vás servis SMV 300,00 € 21.04.2021 001/2020 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002344 Geovis, s.r.o., 821 05 Bratislava, Čalovská 20
IČO: 36810851
Objednávame u Vás geodetické práce 360,00 € 21.04.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4500001122 Zoom Video Communications Inc., 95113 San Jose, California, 6 th Floor, Almaden Blvd.
IČO: 0
Objednávame u Vás Zoom pre projekt 13,99 € 21.04.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002342 Survio s.r.o., 603 00 Brno, Hlinky 995/70
IČO: 28300785
Objednávame u Vás survio pre projekt 299,04 € 16.04.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4500001121 Alza.sk s. r. o., 811 09 Bratislava, Bottova 6654/7
IČO: 36562939
Objednávame u Vás výpočtovú techniku 278,84 € 16.04.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002341 Profesia, spol. s r.o., 811 09 Bratislava, Pribinova 19
IČO: 35800861
Objednávame u Vás zverejnenie výberového konania 94,80 € 15.04.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002336 EDOS-PEM s.r.o, 851 05 Bratislava 5, Tematínska 4
IČO: 36287229
Objednávame u Vás školenie 84,00 € 12.04.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002337 Robert Maier Dpt., 821 01 Bratislava, Šalviová 34
IČO: 34716203
Objednávame u Vás pravidelnú odbornú prehliadku a skúšku (revíziu) bleskozvodného systému 700,00 € 12.04.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002338 Profesia, spol. s r.o., 811 09 Bratislava, Pribinova 19
IČO: 35800861
Objednávame u Vás zverejnenie výberového konania 94,80 € 12.04.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002339 EDOS-PEM s.r.o, 851 05 Bratislava 5, Tematínska 4
IČO: 36287229
Objednávame u Vás školenie 168,00 € 12.04.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002340 Petit Press, a.s., 811 08 Bratislava, Lazaretská 12
IČO: 35790253
Objednávame u Vás inzerciu 132,83 € 12.04.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4500001119 Alza.sk s. r. o., 811 09 Bratislava, Bottova 6654/7
IČO: 36562939
Objednávame u Vás mikrovlnnú rúru 90,90 € 12.04.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4500001120 DRUCKER, s.r.o., 023 01 Oščadnica, Oščadnica 1820
IČO: 44925417
Objednávame u Vás tonery 137,16 € 12.04.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002335 Miroslav MAREK, 821 01 Bratislava, Medzilaborecká 10
IČO: 32066848
Objednávame u Vás opravu prasknutého čidla na TÚV do radiátorov 330,00 € 09.04.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002330 TRITON Závodná s.r.o., 821 06 Bratislava, Závodná 46
IČO: 47738600
Objednávame u Vás opravu automatickej závory 346,80 € 07.04.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002332 VUMS Legend, spol. s r. o., 160 00 Praha 6 - Bubeneč, Na Zátorce 350/5
IČO: 61855057
Objednávame u Vás odstránenie nefunkčnosti sťahovania dokumentov ISO Net 875,00 CZK 07.04.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002333 IVANEX s.r.o., 811 05 Bratislava, Lermontovova 911/3
IČO: 52512037
Objednávame u Vás odvoz a likvidáciu mobiliáru kancelárie 200,00 € 07.04.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002334 Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o., 833 12 Bratislava, Bárdošova 33
IČO: 35810700
Objednávame u Vás školenie 90,00 € 07.04.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4500001116 Slovak Telekom, a.s., 817 62 Bratislava, Bajkalská 28
IČO: 35763469
Objednávame u Vás mobilný telefón 1,00 € 07.04.2021 356/2019 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4500001118 Quad Lock (Annex Products Pty Ltd), 3181 Prahran VIC, Austrália, Suite 2.01/168 Greville Street
IČO: 0
Objednávame u Vás obal na telefón 37,45 € 07.04.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002327 RODEX CAR, s.r.o., 821 05 Bratislava, Komárňanská 83
IČO: 35860251
Objednávame u Vás prezutie a uskladnenie pneumatík 499,20 € 01.04.2021 001/2020 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002328 PROEKO s.r.o., 841 06 Bratislava, Strmý vŕšok 18
IČO: 35900831
Objednávame u Vás školenie 82,00 € 01.04.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002329 OTIDEA s.r.o., 821 01 Bratislava, Astrová 2/A
IČO: 47139200
Objednávame u Vás školenie 114,00 € 01.04.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4500001114 Alza.sk s. r. o., 811 09 Bratislava, Bottova 6654/7
IČO: 36562939
Objednávame u Vás dizajnové nástenné hodiny 55,60 € 01.04.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4500001115 2U spol. s r.o., 811 02 Bratislava, Martinengova 1
IČO: 17315786
Objednávame u Vás fasádovú žrď s kotvou a sadu SR a EÚ vlajok 270,00 € 01.04.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4500001113 Up Slovensko, s.r.o., 821 01 Bratislava, Tomášikova 23/D
IČO: 31396674
Objednávame u Vás stravné lístky 7920,00 € 31.03.2021 Z202034058_Z Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4500001124 Dunajnet s.r.o., 811 09 Bratislava, Grösslingova 4
IČO: 47608544
Objednávame u Vás prípravok na výmenu ventilovej vložky 64,09 € 30.03.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4500001110 WESTech, spol. s r.o., 831 04 Bratislava, Stará Vajnorská 17
IČO: 35796111
Objednávame u Vás obal a ochranné sklo na telefón 100,00 € 25.03.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4500001111 Alza.sk s. r. o., 811 09 Bratislava, Bottova 6654/7
IČO: 36562939
Objednávame u Vás Monitor 27" s webkamerou 312,15 € 25.03.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4500001112 DATALAN, a.s., 851 01 Bratislava, Krasovského 14
IČO: 35810734
Objednávame u Vás PC príslušenstvo 321,60 € 25.03.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4500001108 Signo, s.r.o., 034 01 Ružomberok, Tatranská cesta 68
IČO: 43930824
Objednávame u Vás vlajky 63,00 € 24.03.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4500001109 PRODO s.r.o., 058 01 Poprad, Teplická 34
IČO: 47786892
Objednávame u Vás kalový set 231,10 € 24.03.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002325 RODEX CAR, s.r.o., 821 05 Bratislava, Komárňanská 83
IČO: 35860251
Objednávame u Vás opravu SMV 1100,00 € 23.03.2021 001/2020 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002326 Regulaterm Control s.r.o., 851 10 Bratislava, Smaragdová 9
IČO: 45992371
Objednávame u Vás servisné a revízne činnosti 2284,80 € 23.03.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4500001117 iVANIC, s.r.o., 962 31 Sielnica, Sielnica 8
IČO: 50724886
Objednávame u Vás autolekárničky a žiarovky 53,03 € 22.03.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002324 RODEX CAR, s.r.o., 821 05 Bratislava, Komárňanská 83
IČO: 35860251
Objednávame u Vás servis SMV 200,00 € 19.03.2021 001/2020 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002323 TRITON Závodná s.r.o., 821 06 Bratislava, Závodná 46
IČO: 47738600
Objednávame u Vás servisné práce 204,00 € 17.03.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4500001107 Slovak Telekom, a.s., 817 62 Bratislava, Bajkalská 28
IČO: 35763469
Objednávame u Vás mobilný telefón 1,00 € 16.03.2021 356/2019 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002319 RODEX CAR, s.r.o., 821 05 Bratislava, Komárňanská 83
IČO: 35860251
Objednávame u Vás servis SMV 1700,00 € 11.03.2021 001/2020 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002320 VUMS Legend, spol. s r. o., 160 00 Praha 6 - Bubeneč, Na Zátorce 350/5
IČO: 61855057
Objednávame u Vás opravu aplikácie ISO Net 21000,00 CZK 11.03.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002321 Profesia, spol. s r.o., 811 09 Bratislava, Pribinova 19
IČO: 35800861
Objednávame u Vás zverejnenie výberového konania 106,80 € 11.03.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4500001106 Slovak Telekom, a.s., 817 62 Bratislava, Bajkalská 28
IČO: 35763469
Objednávame u Vás mobilný telefón 1,00 € 10.03.2021 356/2019 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002318 Mgr. Milota Kubovčiaková, 906 13 Brezová pod Bradlom, Nám. 7. apríla 414
IČO: 40468321
Objednávame u Vás preklad odborného textu 738,00 € 09.03.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4500001105 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o., 851 04 Bratislava, Šustekova 8
IČO: 31356958
Objednávame u Vás časopisy 168,00 € 09.03.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4500001104 Ing. Stanislav Setnický STANLEY STYLE, 811 02 Bratislava, Medená 4
IČO: 32081413
Objednávame u Vás tlač vizitiek 132,00 € 05.03.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002316 ELET systems, s.r.o., 811 04 Bratislava, Gorazdova 24
IČO: 52626571
Objednávame u Vás správu webstránky 720,00 € 04.03.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002317 PROEKO s.r.o., 841 06 Bratislava, Strmý vŕšok 18
IČO: 35900831
Objednávame u Vás školenie 85,00 € 04.03.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4500001103 Tibor Varga TSV PAPIER, 984 01 Lučenec, Vajanského 80
IČO: 32627211
Objednávame u Vás kancelárske potreby 153,24 € 04.03.2021 Z201913452_Z Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002314 PEMAX services. s. r. o., 851 01 Bratislava, Gercenova 1158/9
IČO: 51669854
Objednávame u Vás sťahovacie práce 240,00 € 03.03.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002315 KREATOR plus s.r.o., 831 04 Bratislava, Družstevná 2
IČO: 47996960
Objdenávame u Vás stavebné úpravy 300,00 € 03.03.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002322 RODEX CAR, s.r.o., 821 05 Bratislava, Komárňanská 83
IČO: 35860251
Objednávame u Vás opravu SMV 100,00 € 03.03.2021 001/2020 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4500001101 Lamitec, spol. s r.o., 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, Pestovateľská 16147/9
IČO: 35710691
Objednávame u Vás skartátor 426,00 € 03.03.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4500001102 MEDEXO SK s.r.o., 821 09 Bratislava, Plynárenská 1
IČO: 45348987
Objednávame u Vás zdravotnú stoličku 886,80 € 03.03.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002311 Albisa, s.r.o., 060 01 Kežmarok, Záhradná 1330/9
IČO: 44527365
Objednávame u Vás školenie 59,00 € 02.03.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002312 RODEX CAR, s.r.o., 821 05 Bratislava, Komárňanská 83
IČO: 35860251
Objednávame u Vás opravu SMV 380,00 € 02.03.2021 001/2020 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002313 RODEX CAR, s.r.o., 821 05 Bratislava, Komárňanská 83
IČO: 35860251
Objednávame u Vás pravidelný servis SMV 400,00 € 02.03.2021 001/2020 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4500001100 MAFRA Slovakia, a.s., 836 05 Bratislava, Nobelova 34
IČO: 31333524
Objednávame u Vás noviny 478,00 € 02.03.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002310 BPM Slovakia, s.r.o., 811 07 Bratislava, Mickiewiczova 2
IČO: 35861886
Objednávame u Vás školenie 96,00 € 01.03.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4500001099 Up Slovensko, s.r.o., 821 01 Bratislava, Tomášikova 23/D
IČO: 31396674
Objednávame u Vás stravné lístky 8880,00 € 25.02.2021 Z202034058_Z Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002309 VILLA PRO, s.r.o., 052 01 Spišská Nová Ves, Chrapčiakova 1
IČO: 31682731
Objednávame u Vás servis a odstraňovanie havárií SW a HW ovládania rampy nákladnej vrátnice 1024,99 € 24.02.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002307 Digital River Ireland, Ltd., 203369 Shannon, County Clare, V14 AN23, Ir, Dromore House, East Park
IČO: 0
Objednávame u Vás WEBEX na 1 rok 154,20 € 23.02.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002303 Ing. Miloslav Ilavský, PhD., 811 08 Bratislava, Lazaretská 13
IČO: 11634146
Objednávame u Vás vypracovanie znaleckého posudku 240,00 € 19.02.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002304 PROEKO s.r.o., 841 06 Bratislava, Strmý vŕšok 18
IČO: 35900831
Objednávame u Vás školenie 164,00 € 18.02.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002306 INTERNET CZ,a.s., 384 03 Ktiš, Ktiš 2
IČO: 26043319
Objednávame u Vás predĺženie domény 14,28 € 18.02.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002305 Web security s.r.o., 602 00 Brno, Nové sady 988/2
IČO: 6927351
Objednávame u Vás SSL certifikát 11,94 € 16.02.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4500001097 ROTA plus s.r.o., 900 31 Stupava, Ružová 1003/4
IČO: 47198605
Objednávame u Vás respirátory FFP2 332,00 € 16.02.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4500001098 DATALAN, a.s., 851 01 Bratislava, Krasovského 14
IČO: 35810734
Objednávame u Vás spotrebný materiál do tlačiarní 5249,68 € 16.02.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002299 EDOS-SMART, s.r.o., 851 05 Bratislava, Tematínska 4
IČO: 50288334
Objednávame u Vás školenie 65,00 € 16.02.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002302 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o., 821 04 Bratislava, Galvaniho 17/B
IČO: 31338551
Objednávame u Vás opravu tlačiarne 400,00 € 16.02.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002298 Miroslav Marek, 821 01 Bratislava, Medzilaborecká 10
IČO: 32066848
Objednávame u Vás odstránenie poruchy havarijného stavu 5880,00 € 15.02.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002300 Miroslav Marek, 821 01 Bratislava, Medzilaborecká 10
IČO: 32066848
Objednávame u Vás odstránenie poruchy havarijného stavu 672,00 € 15.02.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002297 Petit Press, a.s., 811 08 Bratislava, Lazaretská 12
IČO: 35790253
Objednávame u Vás zverejnenie inzerátu 144,90 € 12.02.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002308 Mgr. Milota Kubovčiaková, 906 13 Brezová pod Bradlom, Nám. 7. apríla 414
IČO: 40468321
Objednávame u Vás preklad odbor.textu 200,00 € 10.02.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002295 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o., 821 04 Bratislava, Galvaniho 17/B
IČO: 31338551
Objednávame u Vás opravu tlačiarne 400,00 € 08.02.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002296 Ing. Vladimír Dávid - AUTOŠKOLA FORTUNKA, 831 03 Bratislava - Nové Mesto, Tehelná 208/9
IČO: 43104070
Objednávame u Vás školenie vodičov 99,00 € 08.02.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4500001096 AVACOM s.r.o., 273 05 Smečno, Hrdlivská 238
IČO: 25632400
objednávame u Vás batérie 907,39 € 05.02.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002294 Jazyková škola, 811 06 Bratislava, Palisády 38
IČO: 17319145
Objednávame u Vás školenie 540,00 € 04.02.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002292 PROEKO s.r.o., 841 06 Bratislava, Strmý vŕšok 18
IČO: 35900831
Objednávame u Vás školenie 82,00 € 02.02.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4500001092 Up Slovensko, s.r.o., 821 01 Bratislava, Tomášikova 23/D
IČO: 31396674
Stravné lístky 7200,00 € 01.02.2021 Z202034058_Z Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002293 Web security s.r.o., 602 00 Brno, Nové sady 988/2
IČO: 6927351
Objednávame u Vás SSL certifikát 51,91 € 01.02.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4500001091 GRAFIS REKLAMA, s.r.o., 821 06 Bratislava, Pšeničná 7/a
IČO: 35742411
Objednávame u Vás samolepky k monitorovaniu priestorov 41,16 € 27.01.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002291 RODEX CAR, s.r.o., 821 05 Bratislava, Komárňanská 83
IČO: 35860251
Objednávame u Vás opravu SMV 750,00 € 26.01.2021 001/2020 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002289 OFFICE PRO s.r.o., 841 01 Bratislava, Agátová 22
IČO: 35751525
Objednávame u Vás kuchynskú linku 1102,08 € 25.01.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002290 COFFIX s.r.o., 903 01 Senec, Kvetná 3111/7A
IČO: 48261068
Objednávame u Vás opravu kávovaru 101,40 € 25.01.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4500001094 TREVA, s.r.o., 851 01 Bratislava, Hálova 14
IČO: 31367291
Objednávame u Vás kladky na opravu výťahov na Karloveskej 63 2635,20 € 22.01.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4500001090 Slovak Telekom, a.s. T-Com, 817 62 Bratislava, Bajkalská 28
IČO: 35763469
Objednávame u Vás mobilný telefón 1,00 € 20.01.2021 356/2019 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002288 Nízkoenergetické domy s.r.o., 900 28 Zálesie, Záhumenná 8
IČO: 45971064
Objednávame u Vás dodávku a montáž dverí 1750,00 € 19.01.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002287 COFFIX s.r.o., 903 01 Senec, Kvetná 3111/7A
IČO: 48261068
Objednávame u Vás opravu kávovaru 140,00 € 13.01.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4500001088 Tibor Varga TSV PAPIER, 984 01 Lučenec, Vajanského 80
IČO: 32627211
Objednávame u Vás samonamáčacie pečiatky s menom 63,00 € 12.01.2021 Z201913452_Z Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4200002286 Profesia, spol. s r.o., 811 09 Bratislava, Pribinova 19
IČO: 35800861
Objednávame u Vás zverejnenie výberového konania 94,80 € 07.01.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4500001087 Up Slovensko, s.r.o., 821 01 Bratislava, Tomášikova 23/D
IČO: 31396674
Objednávame u Vás jedálne kupóny 7680,00 € 05.01.2021 Z2202034058_Z Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu
4500001089 FIRN elektro s.r.o., 013 23 Višňové, Višňové 703
IČO: 44558856
Objednávame u Vás súmrakový spínač 33,12 € 04.01.2021 Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 14. 1. 2021