English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Návrhy noriem ISO

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v súlade s Kódexom správnej normalizačnej praxe (Príloha č. 3 Dohody TBT/WTO) predkladá na verejné prerokovanie návrhy medzinárodných noriem ISO (ISO/DIS) a iných dokumentov pripravovaných v ISO (Medzinárodná organizácia pre normalizáciu), ktoré môžu byť v budúcnosti prevzaté do sústavy slovenských technických noriem alebo sa môžu po schválení a vydaní používať priamo v origináli. Texty návrhov medzinárodných noriem a ďalších dokumentov ISO sú dostupné len v anglickom jazyku. Pre spracovateľov úloh normalizačnej spolupráce a členov TK sú texty uvedených návrhov prístupné cez webovú stránku ÚNMS SR, ostatní záujemcovia si môžu návrhy vyžiadať na dole uvedenej e-mailovej adrese.

Orgány verejnej správy, právnické a fyzické osoby môžu predložiť pripomienky k textom návrhov noriem a ďalších dokumentov najneskôr 3 týždne pred termínom na odpoveď uvedenom pri každom dokumente ISO/DIS na adresu:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Štefanovičova 3
P. O. BOX 76
810 05 Bratislava 15

alebo e-mailom na adresu: navrhynoriem@normoff.gov.sk 

Pripomienky musia byť vložené do priloženého formulára, prednostne v angličtine:

Formulár na pripomienky (RTF, 47,1 kB)
Pravidlá na vyplnenie formulára na pripomienky (PDF, 121,7 kB)


Verejné prerokovanie ISO - december 2020 (PDF, 531,8 kB)
Verejné prerokovanie ISO - november 2020 (PDF, 603,7 kB)
Verejné prerokovanie ISO - október 2020 (PDF, 507,5 kB)
Verejné prerokovanie ISO - september 2020 (PDF, 945,5 kB)
Verejné prerokovanie ISO - august 2020 (PDF, 699,2 kB)
Verejné prerokovanie ISO - júl 2020 (PDF, 685,7 kB)
Verejné prerokovanie ISO - jún 2020 (PDF, 632,2 kB)
Verejné prerokovanie ISO - máj 2020 (PDF, 555,0 kB)
Verejné prerokovanie ISO - apríl 2020 (PDF, 599,9 kB)

Verejné prerokovanie ISO - marec 2020 (PDF, 791,7 kB)
Verejné prerokovanie ISO - február 2020 (PDF, 706,4 kB)
Verejné prerokovanie ISO - január 2020 (PDF, 744,0 kB)

Verejné prerokovanie ISO - december 2019 (PDF, 522,0 kB)
Verejné prerokovanie ISO - november 2019 (PDF, 556,4 kB)

Verejné prerokovanie ISO - október 2019 (PDF, 533,1 kB)
Verejné prerokovanie ISO - september 2019 (PDF, 525,5 kB)
Verejné prerokovanie ISO - august 2019 (PDF, 454,3 kB)
Verejné prerokovanie ISO - júl 2019 (PDF, 514,0 kB)
Verejné prerokovanie ISO - jún 2019 (PDF, 441,6 kB)
Verejné prerokovanie ISO - máj 2019 (PDF, 579,3 kB)
Verejné prerokovanie ISO - apríl 2019 (PDF, 511,4 kB)
Verejné prerokovanie ISO - marec 2019 (PDF, 569,7 kB)
Verejné prerokovanie ISO - február 2019 (PDF, 485,2 kB)
Verejné prerokovanie ISO - január 2019 (PDF, 457,5 kB)


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 22. 1. 2021