English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Návrhy noriem ETSI

Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR v súlade so zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 predkladá na verejné prerokovanie návrhy noriem EN, vydaných Európskym inštitútom pre telekomunikačné normy (ETSI), ktoré sú zároveň návrhmi slovenských technických noriem (STN EN). Texty návrhov európskych noriem a ďalších dokumentov ETSI sú dostupné len v anglickom jazyku. Pre spracovateľov úloh normalizačnej spolupráce a členov TK sú texty návrhov prístupné cez webovú stránku ÚNMS SR, ostatní záujemcovia si môžu návrhy vyžiadať na dole uvedenej e-mailovej adrese.

Orgány verejnej správy, právnické a fyzické osoby môžu predložiť pripomienky k textom návrhov noriem a ďalších dokumentov v termíne uvedenom pri každom dokumente na adresu:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Štefanovičova 3
P. O. BOX 76
810 05 Bratislava 15

alebo e-mailom na adresu: navrhynoriem@normoff.gov.sk

Pripomienky musia byť vložené do priloženého formulára, prednostne v angličtine.

Formulár na pripomienky (DOC, 76,8 kB)
Pravidlá na vyplnenie formulára na pripomienky (PDF, 121,7 kB)


Verejné prerokovanie návrhov noriem ETSI


AP 20201004 from 2020-07-06 to 2020-10-05
(pripomienky pošlite do: 20.09.2020)
AP 20200923 from 2020-06-25 to 2020-09-23
(pripomienky pošlite do: 09.09.2020)
AP 20200914 from 2020-06-16 to 2020-09-14
(pripomienky pošlite do: 31.08.2020)
AP 20200909 from 2020-06-11 to 2020-09-09
(pripomienky pošlite do: 26.08.2020)
AP 20200907 from 2020-06-09 to 2020-09-07
(pripomienky pošlite do: 24.08.2020)
AP 20200806 from 2020-05-08 to 2020-08-06
(pripomienky pošlite do: 23.07.2020)
AP 20200804 from 2020-05-06 to 2020-08-04
(pripomienky pošlite do: 21.07.2020)
AP 20200723 from 2020-04-24 to 2020-07-23
(pripomienky pošlite do: 09.07.2020)
AP 20200705 from 2020-04-06 to 2020-07-06
(pripomienky pošlite do: 21.06.2020)
AP 20200628 from 2020-03-30 to 2020-06-29
(pripomienky pošlite do: 14.06.2020)
AP 20200621 from 2020-03-23 to 2020-06-22
(pripomienky pošlite do: 07.06.2020)
AP 20200618 from 2020-03-20 to 2020-06-18
(pripomienky pošlite do: 04.06.2020)
AP 20200611 from 2020-03-13 to 2020-06-11
(pripomienky pošlite do: 28.05.2020)
AP 20200609 from 2020-03-11 to 2020-06-09
(pripomienky pošlite do: 26.05.2020)
AP 20200408 from 2020-01-09 to 2020-04-08
(pripomienky pošlite do: 25.03.2020)
AP 20200311 from 2019-12-12 to 2020-03-11
(pripomienky pošlite do: 26.02.2020)
AP 20200309 from 2019-12-10 to 2020-03-09
(pripomienky pošlite do: 24.02.2020)
AP 20200308 from 2019-12-09 to 2020-03-09
(pripomienky pošlite do: 23.02.2020)
AP 20200225 from 2019-11-27 to 2020-02-25
(pripomienky pošlite do: 11.02.2020)
AP 20200224 from 2019-11-26 to 2020-02-24
(pripomienky pošlite do: 10.02.2020)
AP 20200203 from 2019-11-05 to 2020-02-03
(pripomienky pošlite do: 20.01.2020)
AP 20191231 from 2019-10-02 to 2019-12-31 (pripomienky pošlite do: 17.12.2019)
AP 20191215 from 2019-09-16 to 2019-12-16 (pripomienky pošlite do: 01.12.2019)
AP 20191128 from 2019-08-30 to 2019-11-28 (pripomienky pošlite do: 10.11.2019)
AP 20191124 from 2019-08-26 to 2019-11-25 (pripomienky pošlite do: 10.11.2019)
AP 20191113 from 2019-08-15 to 2019-11-13 (pripomienky pošlite do: 30.10.2019)
AP 20190917 from 2019-06-19 to 2019-09-17 (pripomienky pošlite do: 03.09.2019)
AP 20190828 from 2019-05-30 to 2019-08-28 (pripomienky pošlite do: 14.08.2019)
AP 20190819 from 2019-05-21 to 2019-08-19 (pripomienky pošlite do: 05.08.2019)
AP 20190806 from 2019-05-08 to 2019-08-06 (pripomienky pošlite do: 23.07.2019)
AP 20190804 from 2019-05-06 to 2019-08-05 (pripomienky pošlite do: 21.07.2019)
AP 20190715 from 2019-04-16 to 2019-07-15 (pripomienky pošlite do: 01.07.2019)
AP 20190714 from 2019-04-15 to 2019-07-15 (pripomienky pošlite do: 30.06.2019)
AP 20190617 from 2019-03-19 to 2019-06-17 (pripomienky pošlite do: 03.06.2019)
AP 20190616 from 2019-03-18 to 2019-06-17 (pripomienky pošlite do: 02.06.2019)
AP 20190611 from 2019-03-13 to 2019-06-11 (pripomienky pošlite do: 28.05.2019)
AP 20190609 from 2019-03-11 to 2019-06-10 (pripomienky pošlite do: 25.05.2019)
AP 20190528 from 2019-02-27 to 2019-05-28 (pripomienky pošlite do: 14.05.2019)
AP 20190516 from 2019-02-15 to 2019-05-16 (pripomienky pošlite do: 02.05.2019)
AP 20190509 from 2019-02-08 to 2019-05-09 (pripomienky pošlite do: 25.04.2019)-


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 7. 7. 2020