English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Návrhy noriem ETSI

Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR v súlade so zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 predkladá na verejné prerokovanie návrhy noriem EN, vydaných Európskym inštitútom pre telekomunikačné normy (ETSI), ktoré sú zároveň návrhmi slovenských technických noriem (STN EN). Texty návrhov európskych noriem a ďalších dokumentov ETSI sú dostupné len v anglickom jazyku. Pre spracovateľov úloh normalizačnej spolupráce a členov TK sú texty návrhov prístupné cez webovú stránku ÚNMS SR, ostatní záujemcovia si môžu návrhy vyžiadať na dole uvedenej e-mailovej adrese.

Orgány verejnej správy, právnické a fyzické osoby môžu predložiť pripomienky k textom návrhov noriem a ďalších dokumentov v termíne uvedenom pri každom dokumente na adresu:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Štefanovičova 3
P. O. BOX 76
810 05 Bratislava 15

alebo e-mailom na adresu: navrhynoriem@normoff.gov.sk

Pripomienky musia byť vložené do priloženého formulára, prednostne v angličtine.

Formulár na pripomienky (DOC, 76,8 kB)
Pravidlá na vyplnenie formulára na pripomienky (PDF, 121,7 kB)


Verejné prerokovanie návrhov noriem ETSI


AP 20210307 from 2020-12-07 to 2021-03-08 (pripomienky pošlite do: 21.02.2021)
AP 20210218 from 2020-11-20 to 2121-02-18 (pripomienky pošlite do: 04.02.2021)
AP 20210128 from 2020-10-30 to 2021-01-28 (pripomienky pošlite do: 14.01.2021)
AP 20210117 from 2020-10-19 to 2021-01-18 (pripomienky pošlite do: 03.01.2021)
AP 20210107 from 2020-10-09 to 2021-01-07 (pripomienky pošlite do: 20.12.2020)
AP 20210106 from 2020-10-08 to 2021-01-06 (pripomienky pošlite do: 20.12.2020)
AP 20201229 from 2020-09-30 to 2020-12-29 (pripomienky pošlite do: 15.12.2020)
AP 20201217 from 2020-09-18 to 2020-12-17 (pripomienky pošlite do: 03.12.2020)
AP 20201208 from 2020-09-09 to 2020-12-08 (pripomienky pošlite do: 24.11.2020)
AP 20201119 from 2020-08-21 to 2020-11-19 (pripomienky pošlite do: 05.11.2020)
AP 20201118 from 2020-08-20 to 2020-11-18 (pripomienky pošlite do: 04.11.2020)
AP 20201111 from 2020-08-13 to 2020-11-11 (pripomienky pošlite do: 28.10.2020)
AP 20201025 from 2020-07-27 to 2020-10-26 (pripomienky pošlite do: 11.10.2020)
AP 20201020 from 2020-07-22 to 2020-10-20 (pripomienky pošlite do: 06.10.2020)
AP 20201008 from 2020-07-10 to 2020-10-08 (pripomienky pošlite do: 24.09.2020)
AP 20201004 from 2020-07-06 to 2020-10-05 (pripomienky pošlite do: 20.09.2020)
AP 20200923 from 2020-06-25 to 2020-09-23 (pripomienky pošlite do: 09.09.2020)
AP 20200914 from 2020-06-16 to 2020-09-14 (pripomienky pošlite do: 31.08.2020)
AP 20200909 from 2020-06-11 to 2020-09-09 (pripomienky pošlite do: 26.08.2020)
AP 20200907 from 2020-06-09 to 2020-09-07 (pripomienky pošlite do: 24.08.2020)
AP 20200806 from 2020-05-08 to 2020-08-06 (pripomienky pošlite do: 23.07.2020)
AP 20200804 from 2020-05-06 to 2020-08-04 (pripomienky pošlite do: 21.07.2020)
AP 20200723 from 2020-04-24 to 2020-07-23 (pripomienky pošlite do: 09.07.2020)
AP 20200705 from 2020-04-06 to 2020-07-06 (pripomienky pošlite do: 21.06.2020)
AP 20200628 from 2020-03-30 to 2020-06-29 (pripomienky pošlite do: 14.06.2020)
AP 20200621 from 2020-03-23 to 2020-06-22 (pripomienky pošlite do: 07.06.2020)
AP 20200618 from 2020-03-20 to 2020-06-18 (pripomienky pošlite do: 04.06.2020)
AP 20200611 from 2020-03-13 to 2020-06-11 (pripomienky pošlite do: 28.05.2020)
AP 20200609 from 2020-03-11 to 2020-06-09 (pripomienky pošlite do: 26.05.2020)
AP 20200408 from 2020-01-09 to 2020-04-08 (pripomienky pošlite do: 25.03.2020)
AP 20200311 from 2019-12-12 to 2020-03-11 (pripomienky pošlite do: 26.02.2020)
AP 20200309 from 2019-12-10 to 2020-03-09 (pripomienky pošlite do: 24.02.2020)
AP 20200308 from 2019-12-09 to 2020-03-09 (pripomienky pošlite do: 23.02.2020)
AP 20200225 from 2019-11-27 to 2020-02-25 (pripomienky pošlite do: 11.02.2020)
AP 20200224 from 2019-11-26 to 2020-02-24 (pripomienky pošlite do: 10.02.2020)
AP 20200203 from 2019-11-05 to 2020-02-03 (pripomienky pošlite do: 20.01.2020)
-


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 7. 12. 2020