English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Návrhy noriem ETSI

Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR v súlade so zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 predkladá na verejné prerokovanie návrhy noriem EN, vydaných Európskym inštitútom pre telekomunikačné normy (ETSI), ktoré sú zároveň návrhmi slovenských technických noriem (STN EN). Texty návrhov európskych noriem a ďalších dokumentov ETSI sú dostupné len v anglickom jazyku. Pre spracovateľov úloh normalizačnej spolupráce a členov TK sú texty návrhov prístupné cez webovú stránku ÚNMS SR, ostatní záujemcovia si môžu návrhy vyžiadať na dole uvedenej e-mailovej adrese.

Orgány verejnej správy, právnické a fyzické osoby môžu predložiť pripomienky k textom návrhov noriem a ďalších dokumentov v termíne uvedenom pri každom dokumente na adresu:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Štefanovičova 3
P. O. BOX 76
810 05 Bratislava 15

alebo e-mailom na adresu: navrhynoriem@normoff.gov.sk

Pripomienky musia byť vložené do priloženého formulára, prednostne v angličtine.

Formulár na pripomienky (DOC, 76,8 kB)
Pravidlá na vyplnenie formulára na pripomienky (PDF, 121,7 kB)


Verejné prerokovanie návrhov noriem ETSI


AP 20210830 from 2021-06-01 to 2021-08-30 (pripomienky pošlite do: 16.08.2021)
AP 20210805 from 2021-05-07 to 2021-08-08 (pripomienky pošlite do: 25.07.2021)
AP 20210725 from 2021-04-26 to 2021-07-26 (pripomienky pošlite do: 11.07.2021)
AP 20210630 from 2021-04-01 to 2021-06-30 (pripomienky pošlite do: 16.06.2021)
AP 20210622 from 2021-03-24 to 2021-06-22 (pripomienky pošlite do: 08.06.2021)
AP 20210620 from 2021-03-22 to 2021-06-20 (pripomienky pošlite do: 06.06.2021)


-


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 7. 6. 2021