English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Návrhy noriem CEN

Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR v súlade so zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 predkladá na verejné prerokovanie návrhy európskych noriem a iných dokumentov pripravovaných Európskym výborom pre normalizáciu (CEN), ktoré sú zároveň návrhmi slovenských technických noriem (STN EN), predbežných STN (STN P CEN/TS) a technických normalizačných informácií (TNI CEN/TR). Texty návrhov európskych noriem a ďalších dokumentov CEN sú dostupné len v anglickom jazyku. Pre spracovateľov úloh normalizačnej spolupráce a členov TK sú texty návrhov prístupné cez webovú stránku ÚNMS SR, ostatní záujemcovia si môžu návrhy vyžiadať na dole uvedenej e-mailovej adrese.

Orgány verejnej správy, právnické a fyzické osoby môžu predložiť pripomienky k textom návrhov noriem a ďalších dokumentov najneskôr 3 týždne pred termínom na odpoveď národných členov uvedenom pri každom dokumente na adresu:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Štefanovičova 3
P. O. BOX 76
810 05 Bratislava 15

alebo e-mailom na adresu: navrhynoriem@normoff.gov.sk.

Pripomienky musia byť vložené do priloženého formulára, prednostne v angličtine. 

Formulár na pripomienky (RTF, 47,1 kB)
Pravidlá na vyplnenie formulára na pripomienky (PDF, 121,7 kB)


Verejné prerokovanie CEN - december 2020 (PDF, 231,7 kB)
Verejné prerokovanie CEN - november 2020 (PDF, 250,0 kB)
Verejné prerokovanie CEN - október 2020 (PDF, 234,5 kB)
Verejné prerokovanie CEN - september 2020 (PDF, 256,8 kB)
Verejné prerokovanie CEN - august 2020 (PDF, 251,4 kB)
Verejné prerokovanie CEN - júl 2020 (PDF, 292,5 kB)
Verejné prerokovanie CEN - jún 2020 (PDF, 261,5 kB)
Verejné prerokovanie CEN - máj 2020 (PDF, 236,4 kB)
Verejné prerokovanie CEN - apríl 2020 (PDF, 278,5 kB)
Verejné prerokovanie CEN - marec 2020 (PDF, 236,7 kB)
Verejné prerokovanie CEN - február 2020 (PDF, 265,2 kB)
Verejné prerokovanie CEN - január 2020 (PDF, 273,7 kB)

Verejné prerokovanie CEN - december 2019 (PDF, 236,3 kB)
Verejné prerokovanie CEN - november 2019 (PDF, 222,9 kB)
Verejné prerokovanie CEN - október 2019 (PDF, 227,1 kB)
Verejné prerokovanie CEN - september 2019 (PDF, 261,9 kB)
Verejné prerokovanie CEN - august 2019 (PDF, 248,0 kB)
Verejné prerokovanie CEN - júl 2019 (PDF, 268,8 kB)
Verejné prerokovanie CEN - jún 2019 (PDF, 249,3 kB)
Verejné prerokovanie CEN - máj 2019 (PDF, 295,3 kB)
Verejné prerokovanie CEN - apríl 2019 (PDF, 254,5 kB)
Verejné prerokovanie CEN - marec 2019 (PDF, 266,0 kB)
Verejné prerokovanie CEN - február 2019 (PDF, 280,0 kB)
Verejné prerokovanie CEN - január 2019 (PDF, 350,0 kB)


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 8. 1. 2021