English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Národné technické komisie

Technická komisia (TK) je odborný poradný orgán úradu ako slovenského národného normalizačného orgánu, ktorý sa podieľa na tvorbe slovenskej technickej normy, technickej normalizačnej informácie, na pripomienkovaní a ďalších činnostiach, ktoré súvisia s technickou normalizáciou.

Zloženie, úlohy, organizačné zabezpečenie a spôsob rokovania technickej komisie upraví štatút technickej komisie a rokovací poriadok technickej komisie, ktorý vydá úrad ako slovenský národný normalizačný orgán.

 

Štatút TK a rokovací poriadok TK (PDF, 664,7 kB)


Etický kódex v oblasti TN (PDF, 226,2 kB)

Dotazník pre členstvo v TK (DOCX, 63,5 kB)


Oznámenie členom TK o ochrane osobných údajov (PDF, 213,9 kB)
Zoznam TK s predsedami (PDF, 217,8 kB)

 

 


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 16. 4. 2021