English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Národné technické komisie

Technická komisia (TK) je odborný poradný orgán úradu ako slovenského národného normalizačného orgánu, ktorý sa podieľa na tvorbe slovenskej technickej normy, technickej normalizačnej informácie, na pripomienkovaní a ďalších činnostiach, ktoré súvisia s technickou normalizáciou.

Zloženie, úlohy, organizačné zabezpečenie a spôsob rokovania technickej komisie upraví štatút technickej komisie a rokovací poriadok technickej komisie, ktorý vydá úrad ako slovenský národný normalizačný orgán.

 

Štatút TK a rokovací poriadok TK (PDF, 279,1 kB)


Etický kódex člena TK (PDF, 130,8 kB)

Dotazník pre členstvo v TK (DOCX, 63,5 kB)


Oznámenie členom TK o ochrane osobných údajov (PDF, 213,9 kB)
Zoznam TK s predsedami (PDF, 156,4 kB)

 


Prístup k pracovným dokumentom medzinárodných a európskych organizácií
(CEN, CENELEC a ISO, IEC)

Vstupný portál


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 9. 11. 2020